1900 kroner mere om måneden: Disse danskere får flere penge mellem hænderne allerede til april

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af J. Bøgen

De sidste brikker af puslespillet er faldet på plads.

Forhandlingerne om OK24 er færdige. Nu er det medlemmernes tur til at stemme om resultaterne.

Det er status efter HK Stat og de statslige arbejdsgivere 12. marts blev enige om den sidste organisationsaftale.

Dermed er den samlede nye overenskomst på plads for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere - og andre statsansatte HK’ere. 

Rita Bundgaard: Glæder mig til at folde aftalen ud

Formand for HK Stat Rita Bundgaard, der også er de statsansattes chefforhandler, glæder sig især over, at medlemmerne allerede fra april får mærkbart mere i løn.

Alene stigningen i april i år sikrer en HK-ansat i staten med en gennemsnitlig indkomst på 32.000 kroner en lønstigning på cirka 1.900 kroner om måneden før skat. 

"Jeg er meget glad for det samlede aftalesæt. Vi har sikret solide lønstigninger allerede fra april, mere i pension, tillæg til tjenestemænd, øget mulighed for fleksibilitet og en række forbedringer for vores elever, praktikanter og de lavest lønnede medlemmer," siger Rita Bundgaard. 

Hun glæder sig også over at en gammel tidsel endelig er ryddet ud af HK Stats overenskomst, nemlig den såkaldte minipension – en lavere pensionssats de første år i staten.

"Endelig får vi afskaffet minipensionen for vores yngre medlemmer. Det har vi arbejdet med og forsøgt de seneste mange overenskomstfornyelser og nu får vi endelig rettet op på den urimelige skævhed."

Sidste OK for Rita Bundgaard

For Rita Bundgaard er OK24 den sidste overenskomstforhandling, da hun har meddelt at hun går på pension, når hendes valgperiode udløber til juni. Men inden da glæder hun sig til at møde tillidsrepræsentanterne og medlemmer landet over en sidste gang og fortælle om den nye overenskomst.

"De statslige arbejdsgivere har ikke lyttet til alle vores gode argumenter, men jeg synes vi har fået markante forbedringer, så vi samlet set står med en rigtig god overenskomstfornyelse, som gør de statslige arbejdspladser mere attraktive for HK’erne. Jeg glæder mig utroligt meget til at komme rundt i landet og folde aftalen ud for medlemmerne," siger Rita Bundgaard. 

Ny aftale lægger 1 procent på pensionen

Den nye organisationsaftale betyder, at pensionen stiger med et procentpoint.

For de fleste HK Stat-medlemmer betyder det, at de nu kan få 16 procent i pension, men de penge kan også udbetales som løn. 

Den samlede overenskomstaftale skal behandles af HK Stats forbundssektorbestyrelse mandag den 18. marts. Alle medlemmer omfattet af overenskomsten kan herefter stemme ved urafstemningen, som igangsættes den 25. marts kl. 10.00 og løber til den 11. april kl. 12.00.

OK24: Mere løn, pension og fleksibilitet 

Aftalen om en ny 2-årig overenskomst for 2024-2025 (OK24) gælder OAO-fællesoverenskomsten for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere og dermed flertallet af HK Stats medlemmer.

Den samlede OK24-aftale betyder:

 • En samlet økonomisk ramme på 8,8 procent

 • Generelle lønstigninger i perioden på 7,4 procent

 • Lønnen stiger med 5,89 fra april 2024

 • 1 procent mere i pension – eller løn. (fra april 2025). For de fleste kan pensionen dermed stige fra 15 til 16 procent og for enkelte grupper fra 16 til 17 procent

 • Minipensionen og karensperiode ophører

 • Elever og praktikanter sikres voksenløn fra 25 år (fra april 2025)

 • Særlige lønstigninger for de lavest lønnede (fra april 2025)

 • Elever og praktikanter stiger yderligere i løn (fra april 2025)

 • Ekstraordinær lønregulering i slutningen af 2025

 • Kompetencefonden og TR-fonden videreføres

 • Reguleringsordningen fortsætter – nu på et bedre talgrundlag

 • Der kan spares op til 3 uger sammen til fleksibelt fravær

 • Styrkede vilkår for tillidsrepræsentanter

 • 3 ugers yderligere barselsorlov med løn til fædre og medmødre

 • Den særlige feriegodtgørelse stiger for alle som følge af store bededagstillægget

Læs mere på HK.DK/STAT/OK24