Vidste du, at kommunen har en akutfunktion, som hjælper med at forhindre sygehusindlæggelser?

Skrevet af Redaktionen

Akut funktionen er en tidsbegrænset hjælp, som ligger ud over den hjælp, som den øvrige hjemmesygepleje kan tilbyde. Det er et tilbud om specialiseret akut hjælp til de patienter, som ikke umiddelbart kan løses af den visiterede, øvrige hjemmesygepleje.

Der har i mange år været store udfordringer, når en patient i hjemmeplejen fik ændrede plejebehov eller skulle udskrives fra sygehuset. Opsplitningen mellem sygehus og hjemmepleje var meget synlig, og det var ofte meget svært at komme hjem fra sygehuset fx til weekenden. Normeringen i hjemmeplejen var måske ikke rigtig parat til at sidde fast vagt eller modtage flere patienter. Hjemsendelsen betød måske også, at køleskabet var tomt for madvarer, og/eller at hjælpemidlerne ikke kunne nå at komme før eller samtidig med patienten selv.
I 2013 vedtog Kommunernes Landsforening, at alle kommuner skulle still et akutberedskab til rådighed i hjemmeplejen. I 2017, udsendte Sundhedsstyrelsen krav og anbefalinger til de særlige sygeplejeindsatser, som vedrører de kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen, som nu er en del af den kommunale hjemmesygepleje. I dag har over 80 % af kommunerne i en akutfunktion i hjemmeplejen.

Akut tidsbegrænset hjælp.

Funktionen er målrettet patienter, der har brug for en særlig indsats i kommunen tæt på patienten fx i eget hjem. Det er et tilbud om specialiseret akut hjælp til de patienter, som ikke umiddelbart kan løses af den visiterede, øvrige hjemmesygepleje. Akut indsatsen ydes i et tæt samarbejde mellem personalet i akutfunktionen, den øvrige hjemmesygepleje og læger i almen praksis og på sygehuse.  
Teamets opgaver
- Akutte tilsyn (f.eks. pludselig opstået sygdom/fald)
- Akutte førstegangsbesøg
- Koordination af fælles indsats/forløb for akut syge borgere
- Second opinion for øvrige sygeplejersker i hjemmeplejen og på plejecentre

Formålet med akutfunktionerne

Det er meningen, at den kommunale akutfunktion skal mindske eller erstatte sygehusindlæggelser, såfremt det er muligt. De patienter, der har brug for det, skal stadig på indlægges på hospitalet. Det akutte forløb koordineres af akutsygeplejerne på tværs af faggrupper og sektorer, og understøtter et udvidet samarbejde mellem sygehuslæger og læger i almen praksis.
Der er to formål med akutfunktionerne nemlig opfølgning og forebyggelse.
1. Opfølgning på sygehusets pleje- og behandlingsindsats, hvis patienten stadig har behov for pleje og behandling efter at være udskrevet fra sygehuset.
2. Forebyggelse hvis der opstår en akut opstået forværring eller nyopståede symptomer på en kendt sygdom.

Specialenhed uden faste opgaver.

Akutteamet er en specialenhed, som ikke har faste opgaver. Derfor er der god tid til at tage sig af de borgere, som har behov for større opsyn, så de undgår at blive genindlagt.
I praksis bruges kommunens akutteam i dagtimerne primært af hjemmeplejen til sparring eller second opinions, eller af plejecentrene om aftenen, især hvis der ikke sygeplejersker på arbejde på det tidspunkt.
Akutteamet har som regel base i det lokale Sundhedscenter, hvor det kan kontaktes i alle døgnets timer.