Testamente for behandling og livsforlængende behandling

Livet som pensionist

15/2/22 | 12:36

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af Redaktionen

Det er altid dig, der bestemmer, om du vil behandles og/eller genoplives!

Du har altid selv ret til at sige nej til behandling.

Det gælder også, hvis du er uhelbredeligt syg, og lægen kun kan tilbyde livsforlængende behandling - f.eks. kemoterapi, respiratorbehandling, hjertemedicin eller antibiotika. Hvis du siger nej til behandling, gælder din beslutning kun den konkrete behandling, du siger nej til.

Nej til genoplivning i den aktuelle sygdomssituation

Du har også ret til at sige nej til at blive genoplivet i den aktuelle sygdomssituation, hvis du skulle få hjertestop.
Hvis du har bestemt, at du ikke vil genoplives, må sundhedspersonalet ikke forsøge at genoplive dig.

Lægen kan også beslutte at stoppe behandlingen

Selvom du ikke har fravalgt behandling, kan lægen godt beslutte, at du ikke skal genoplives, hvis du skulle få hjertestop.

Du kan også lave et behandlingstestamente

Alle kan oprette et behandlingstestamente, så du ikke får livsforlængende behandling eller genoplivning, hvis du ikke længere selv er i stand til at tage stilling til din behandling – f.eks. hvis du er blevet dement.
Du kan oprette og ændre et behandlingstestamente elektronisk på www.sundhed.dk

Hvad er behandlingstestamentet?

I et behandlingstestamente ager du stilling til livsforlængende behandling, herunder genoplivning ved hjertestop, i tre situationer:

  • Hvis du ligger for døden, og behandlingen kun vil forlænge dit liv, men ikke vil betyde, at du får det bedre eller får lindret dine smerter.

  • Hvis du er så svækket af sygdom, ulykke eller alder, at du aldrig igen kommer til at kunne tage vare på dig selv fysisk og mentalt.

  • Hvis behandlingen kan betyde, at du overlever, men lægen vurderer, at de fysiske konsekvenser af sygdommen eller af selve behandlingen vil være meget alvorlige og lidelsesfulde.

Du kan også bestemme om du ønsker behandling med tvang ved fysisk sygdom i en situation, hvor du ikke længere selv er i stand til at tage vare på dig selv. Hvis du fravælger dette, gælder det f.eks. også smertelindrende behandling. Den kan fx komme på tale ved demens eller andre hjerneskader.

Sundhedspersonalet skal rette sig efter din beslutning

Det er lægen der vurderer om, du er varigt inhabil og befinder dig i en situation, som er omfattet af behandlingstestamentet.

Når tiden kommer og det er relevant kan alle sundhedspersoner slå op i behandlingstestamente registeret og undersøge, om du har oprettet et behandlingstestamente og hvad du har besluttet. Derfor kan det være en god idé at oplyse, at du har lavet et behandlingstestamente, når du fx får hjemmepleje eller kommer på plejehjem.

Du kan også bestemme, at din beslutning kun skal gælde, hvis dine nærmeste pårørende, din værge eller fremtidsfuldmægtig giver deres accept. Det gælder dog ikke, hvis du har fravalgt livsforlængende i den situation, hvor du ligger for døden.

For at kunne oprette et behandlingstestamente skal du være fyldt 18 år. Du skal også være i stand til at tage vare på sig selv og forstå konsekvenserne af dine beslutninger.

Læs mere på Styrelsen for Patientsikkerhed hjemmeside