Svaret overrasker de fleste: Kan du faktisk gøre dit barn arveløst?

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af J. Bøgen

Har du brugt den trussel mod dine børn?

Hvis du ikke selv har brugt truslen, kender du uden tvivl nogen, der har - og ellers har du i hvert fald hørt det brugt i film og serier.

Truslen fra forældre om at gøre deres børn arveløse, hvis de gør noget bestemt, er en velkendt markering fra forældres side, men er det overhovedet muligt faktisk at gøre dine børn arveløse?

Lad os se lidt på, hvad loven siger.

De famøse 25 procent

Ifølge Arveloven er dine børn "tvangsarvinger". Det betyder, at du faktisk ikke kan gøre dem helt arveløse, selvom du kan reducere deres del af arven ganske betragteligt.

Så selvom du ikke har kontakt til dit barn længere, så har han/hun stadig krav på en del af din formue (det gælder for øvrigt også din ægtefælde).

Det samlede krav, parterne har ret til, udgør 25 procent af det, der kaldes dit boslod. Hvis du efterlader dig en ægtefælde, udgør dit boslod halvdelen af jeres fælles formue.

Hvis du ikke har skrevet testamente, bliver dit boslod delt lige mellem dine børn og din ægtefælle, altså halvdelen til hver (hvis der er flere børn, må de så dele den halvdel, der tilkommer dem).

De resterende 75 procent af dit boslod kan du imidlertid forvalte mere eller mindre præcist, som du vil! På den måde kan du begrænse dine børns arv til tvangsarven, nemlig 12,5 procent, da tvangsarven på 25 procent skal deles med en halvdel til ægtefællen og en halvdel til børnene. Hvis der ikke er en ægtefælle til at arve, så går alle 25 procent til børnene.

Gør, som du vil

Hvis du sørger for at få lavet et testamente, har du altså mulighed for at fordele de resterende 75 procent af dit boslod, præcis som du ønsker.

Hvis din ægtefælle for eksempel skal arve så meget som muligt, kan du testamentere alle de 75 procent til vedkommende, og det samme gør sig gældende omvendt med børnene.

Du har også mulighed for at fordele arven mellem dine børn, så en kun får tvangsarven, imens du testamenterer resten til dit andet barn eller måske dine børnebørn.

Har du en formue af en størrelse, hvor tvangsarven kommer op i flere millioner kr., så har du mulighed for at bestemme, at hvert barn maksimalt skal arve 1.410.000 kr. (pristalsreguleres hvert år).

Kilde: Jyske Bank