Stor tilfredshed med de lange ventetider på undersøgelser og behandlinger?

Skrevet af Redaktionen

Sundhedsdatastyrelsens tal viser nemlig at der er meget store forskelle på ventetider med meget små forskelle på patienttilfredsheden.

De 5 mest troværdige faggrupper er offentlig ansatte.

Ifølge den årlige troværdighedsanalyse fra Radius, der har målt danskernes tillid til 26 forskellige faggrupper, at danskerne synes at jordemødre - sygeplejersker - læger - politibetjente - bibliotekarer er de mest troværdige faggrupper i Danmark

Samtidig fortæller undersøgelsen klar at bankrådgivere - ejendomsmæglere - journalister - bilforhandlere - politikere ligger helt i bund.

Det er andet år i træk, at jordemødre, sygeplejersker og læger scorer højst ligesom journalister, bilforhandlere og politikere igen scorer lavest i undersøgelsen.

Det kan være svært at gennemskue, hvad der lægger til grund for analysens resultat. Måske skyldes det, at tallene er et udtryk for den autoritetstro, som mange har til det offentlige system.

Når man sammenholder med tal for ventetider på behandling og undersøgelser, kan det tyde på, at danskerne ikke bebrejder personalet de lange ventetider på undersøgelser og behandlinger.

Troværdighedsundersøgelsens resultater kan sammenholdes med ventetider på behandlinger og brugertilfredshed, hvor fx undersøgelse og behandling på fx grå stær.

Sundhedsdatastyrelsens tal viser nemlig, at der er meget store forskelle på ventetider med meget små forskelle på patienttilfredsheden.

Store forskelle på ventetider - små forskelle på patienttilfredsheden.

Her viser resultaterne vedr. fx grå stær, at der i

Roskilde - er 72 ugers ventetid på undersøgelse, herefter 4 ugers ventetid på behandling.
Det giver en score på patienttilfredshed 4,5 %
Randers - er 3 ugers ventetid på undersøgelse , herefter 2 ugers ventetid på behandling.
Det giver en score på patienttilfredshed 4,6 %

Se Radius undersøgelsen her

se Sundhedsdatastyrelsens resultater her