Skræmmende tal: Hver 4. tilsyn på ældreområdet viser større eller kritiske problemer

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af J. Bøgen

Flere steder er problemerne så store, at det øger risiken for, at de ældre bliver indlagt.

Hvordan er situationen egentlig på ældreområdet?

Du har måske en bekendt, der får hjælp eller bor på plejehjem, eller måske er du selv iblandt, og derfor kan det være relevant at vide, om dine oplevelser er enkeltstående, eller om det faktisk er udtryk for en generel tendens - om de er negative eller ej.

Styrelsen for Patientsikkerhed har samlet resultater fra 314 ældretilsyn (serviceloven) udført fra marts 2021 frem til februar 2023 og 231 sundhedsfaglige tilsyn (sundhedsloven) på plejeområdet udført i 2022.

Samlet set har hver fjerde tilsyn vist større eller kritiske problemer og resulteret i et påbud til behandlingsstedet.

Det skriver Styrelsen for Patientsikkerhed i en pressemeddelelse.

Forkert medicinering

Ikke overraskende er direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed, Anette Lykke Petri, særdeles utilfreds med situationen.

”Vi ser, at rigtig mange plejecentre og hjemmeplejeenheder har problemer med at leve op til minimumskravene for patientsikkerhed og den basale pleje. Nogle af de problemer, vi blandt andet ser, er udfordringer med medicinhåndteringen, hvor de lægelige ordinationer ikke følges, så der enten er for mange, for få eller forkerte piller i doseringsæsken hos den ældre. Det er en manglende plan for pleje og behandling af nogle af de allersvageste, ældre med demens eller anden hjerneskade, som ikke selv kan give udtryk for deres behov. Og så ser vi også manglende forebyggende indsatser bl.a. i forhold til tryksår. Det er alt sammen mangler i behandlingen af de ældre, som i sidste ende kan føre til unødig indlæggelse," lyder det fra direktøren.

Hun understreger, at styrelsen selvfølgelig også ser både plejecentre og hjemmeplejeenheder, der har et generelt højt niveau, eller hurtigt får rettet op på eventuelle mangler. Kendetegnende for de steder, hvor tingene kører, er, at der er et stærkt ledelsesmæssigt fokus på basal behandling og pleje.

"Her arbejdes der konstruktivt og læringsorienteret med de problemer, tilsynet har kastet lys over, og der bliver rettet op," siger Anette Lykke Petri.

Flere påbud fastholdes ved opfølgende tilsyn

Når Styrelsen for Patientsikkerhed har udstedt et påbud på grund af større eller kritiske problemer, kommer der altid et opfølgende tilsyn for at se, om der er rettet op på de konkrete problemer. Påbuddet bliver desuden ikke ophævet, før problemerne er løst.

”Cirka 40 procent af plejecentrene og hjemmeplejeenhederne har fortsat større eller kritiske problemer, når vi kommer på det opfølgende tilsyn. Vi fortsætter med at komme på opfølgende tilsyn indtil det pågældende plejecenter eller hjemmeplejeenhed er i mål med minimumskravene til patientsikkerheden og den basale pleje," slutter direktøren.

Fakta om erfaringsopsamlingen

Erfaringsopsamling for det sundhedsfaglige tilsyn på plejeområdet 2022
 • Styrelsen for Patientsikkerhed gennemførte i 2022 231 sundhedsfaglige tilsyn med plejeområdet.

 • 67 af tilsynene blev gennemført som stikprøvebaserede tilsyn.

 • 87 af tilsynene var reaktive tilsyn på baggrund af blandt andet bekymringshenvendelser.

 • 77 af tilsynene var opfølgende tilsyn på baggrund af påbud udstedt ved tidligere tilsyn.

 • Tilsynene tog udgangspunkt i et sæt målepunkter, som bl.a. omhandlede medicinhåndtering, sundhedsfaglig vurdering og dokumentation for videre opfølgning af de ældres tilstand.

 • Det sundhedsfaglige tilsyn er bundet op på sundhedslovens bestemmelser.

Erfaringsopsamling for ældretilsynet 2021-2023
 • Styrelsen for Patientsikkerhed gennemførte i perioden 1. marts 2021 – 28. februar 2023 314 ældretilsyn.

 • 167 af tilsynene blev gennemført som stikprøvebaserede tilsyn.

 • 95 af tilsynene var reaktive tilsyn på baggrund af blandt andet bekymringshenvendelser.

 • 52 af tilsynene var opfølgende tilsyn på baggrund af påbud udstedt ved tidligere tilsyn.

 • Tilsynene tog udgangspunkt i et sæt målepunkter, som bl.a. omhandlede omsorg og pleje for ældre med psykisk sygdom, demens eller anden hjerneskade, de ældres selvbestemmelse og værdighed, samt tone, adfærd og kultur i plejeenheden.

 • Ældretilsynet fokuserer på baggrund af serviceloven §83-87 på den personlige hjælp, omsorg og pleje til de ældre på plejehjem eller plejeboliger for herigennem at sikre den fornødne kvalitet i den personlige hjælp, omsorg og pleje.