Sådan bruger du en visitator og får bevilling af hjemmehjælp

Livet som pensionist

22/4/22 | 05:26

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af Redaktionen

En visitator er en kommunal fagperson, der bevilger hjælp til pensionister, hvis de får en henvendelse fra personene selv eller personens pårørende

Hvordan får man hjælp?

Du skal kontakte din visitator i din kommune!

En visitator er en kommunal fagperson, der bevilger hjælp til pensionister, hvis de får en henvendelse fra personerne selv eller personens pårørende. Man har ret til at henvende sig, hvis man SELV synes, man har brug for hjælp.

Den enkelte kommune bestemmer selv om de kalder den, der visiterer hjælpen en visitator - eller f.eks. en borgerkonsulent

Har du brug for hjælp?

Hvis man har brug for hjælp til en sygdom, skal man kontakte sin læge!

Hvis man føler, man har brug for hjælp, fordi man ikke længere kan klare sig selv, behøver man IKKE kontakte lægen først.
Man skal kontakte en visitator, hvis man føler, at man har brug for anden hjælp til f.eks..

 • personlig pleje

 • til at løse praktiske opgaver

 • brug for et hjælpemiddel

 • en mere helbredsvenlig bolig

 • ældrebolig eller plejehjemsplads

Visitatorerne er ansat af landets kommuner til at vurdere borgernes behov for hjælp. Vurderingen sker med udgangspunkt i Sociallovgivningens § 83 og kommunens egne standarder for pleje og praktisk hjælp.

Hvordan får man hjælp?

 1. Du skal starte med at ringe til kommunens visitator

 2. Formålet med hjælpen er, at at du skal blive så selvhjulpen som muligt

 3. Du skal have en bevilling for at modtage hjælp, som helt eller delvist betales af kommunen

 4. Hjælpen bevilges i enkelt ydelser og alle ydelserne bevilges efter behov

Proceduren vedr. visitation - bevilling - afgørelse - hjælp

 1. Du eller din pårørende ringer til visitatoren, der sidder i en afdeling af dit kommunekontor, og fortæller om dit problem og/eller grunden til, at du har fået brug for hjælp
  - I aftaler et besøg, hvor visitatoren kommer for at vurdere dine behov fysisk eller psykisk.

 2. Rent praktisk kommer visitatoren på besøg i hjemmet eller på hospitalet for at snakke med dig og dine pårørende, hvis du vælger at have dem med til mødet.
  - Vurderingen sker med henblik på, at du skal blive så selvhjulpen som muligt, og udelukkende på baggrund af dine fysiske  eller psykiske behov - IKKE pga. alder og IKKE fordi du ikke tidligere har ligget samfundet til last.

 3. Når mødet er forbi og du har fortalt om, hvad du har brug for hjælp til, så laver visitatoren en vurdering af dine behov.
  Denne vurdering indeholder en vurdering af:
  - hvor meget hjælp og hvilken slags hjælp, du har behov for 
  - om det er en varig lidelse
  - hvor hurtigt hjælpen skal startes op 
  - om du evt. har en rask ægtefælle eller en du bor sammen med, der kan lave det, du ikke længere selv kan klare

 4. På baggrund af denne vurdering laver visitatoren en afgørelse, som enten kan være en bevilling eller et afslag

 5.  Afgørelsen begrundes ud fra de kommunale standarder, der er vedtaget i det lokale kommunale byråd og sendes til i din e-boks, evt. med posten

 6. Når man får bevilling om hjælp, skal visitatoren oplyse /udlevere noget materiale om de forskellige muligheder, du kan vælge, så du har noget at vælge ud fra.
  Når du har fået en bevilling på pleje og/eller praktisk hjælp, er det så op til dig selv at bestemme, om du ønske at vælge en godkendt privat eller en kommunal leverandør.

 7. Man kan klage over afgørelsen, hvis man ikke er tilfreds med den. Det kan visitatoren også hjælpe dig med.

Hvordan vælger man leverandør?

Det er fuldstændig op til dig, hvem du vælger.

Man må gerne tage dig god tid og ringe til de forskellige firmaer og den kommunale hjemmepleje for at tage stilling til, om de lever op til de ting, de lover.

Man kan godt sammenligne det med, at man selv skal "ansætte" det firma, som skal hjælpe dig. Kommunen har godkendt alle leverandørerne, og det er kommunen, der betaler for ydelserne.

Hvad er hjemmehjælp / pleje og praktisk hjælp?

Pleje og praktisk hjælp blev indtil 2003 som regel kaldt hjemmehjælp.
Det er din kommunes tilbud til dig, der har brug for hjælp i hjemmet, fordi du ikke længere selv, af helbredsmæssige årsager, kan klare det, du plejer.

Hjælpen er et tilbud til dig for at forbedre dine muligheder for at klare dig selv, så længe som muligt
Hjælpen er som udgangspunkt gratis

Hjælpen er delt op i:
- Personlig pleje
- Praktisk hjælp
- Træning i hjemmet eller på lokalcentret
- Hjælpemidler
- Kørselsbevilling og og andre bevillinger