Plejehjem fik påbud for medicinhåndtering: Sådan er det gået

Foto: Furesø Kommune
Foto: Furesø Kommune

Skrevet af J. Bøgen

Udover medicinhåndtering fik man også et påbud i forhold til dokumentation.

Alle påbud på det sundhedsfaglige område er ophævet på plejehjemmet Svanepunktet i Furesø Kommune.

Styrelsen for Patientsikkerhed gennemførte den 11. oktober 2023 et sundhedsfagligt tilsyn på plejehjemmet Svanepunktet.

Styrelsen konstaterede, at der var problemer især i forhold til dokumentationen og medicinhåndteringen. Styrelsen gav derfor plejehjemmet påbud.

Det skriver Furesø Kommune i en pressemeddelelse.

Patientsikkerheden er en høj prioritet

På baggrund af tidligere tilsyn i kommunen besluttede Furesø Kommune i efteråret 2023 at iværksætte to store tiltag på tværs af ældreområdet.

Den ene indsats indebærer fast undervisning i dokumentation for sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter på plejehjem og Rehabiliteringen. Den anden indsat indebærer undervisning i forbedringsmodellen.

Indsatsen var netop påbegyndt på tilsynstidspunktet i oktober 2023. Den blev suppleret af yderligere tiltag, som skulle sikre en høj patientsikkerhed i hele den sundhedsfaglige indsats.

Der blev derfor planlagt yderligere undervisning i dokumentation, og der blev sat tid af til medarbejderne til at arbejde med journaliseringen.

”Det er et meget flot arbejde, medarbejdere og ledere har gennemført, som de skal have stor ros for. De har gjort en meget vigtig indsats. Det er nemlig afgørende, at vores ældre kan være trygge ved at bo på vores plejehjem”, siger Lars Carstensen (C), formand for det politiske udvalg Ældre og Sundhed.

”Jeg er imponeret over det samarbejdet, og den tværfaglighed og grundighed, jeg har oplevet. Det arbejde er grunden til, at den sundhedsfaglige indsats er hævet så meget, at alle påbud på det sundhedsfaglige område er fjernet. Vi har bl.a. indført en kvalitetsorganisation for at sikre, at alle enheder arbejder med kvalitet og patientsikkerhed på en ensartet måde, at borgerne altid modtager pleje, træning og behandling af en høj kvalitet. Vi fastholder den indsats, der allerede er godt i gang på tværs af Furesø Kommunes plejehjem og ældrepleje”, siger Helle Winther Dahl, centerchef for Center for Sundhed og Seniorliv.

Samarbejde med Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Forvaltningen har i samarbejde med Dansk Selskab for Patientsikkerhed etableret en kvalitetsorganisation og undervisning i forbedringsmodellen.

Formålet er at sikre, at alle ældreområdets enheder arbejder med kvalitet og patientsikkerhed på en ensartet måde.

Her er der bl.a. arbejdet med instruksen for korrekt medicinhåndtering og med at øge systematikken og kvaliteten, når nye borgere modtages på plejehjemmet.

Afventer resultater fra øvrige opfølgende tilsyn

Udover det sundhedsfaglige tilsyn, gennemførte Styrelsen for Patientsikkerhed også et reaktivt ældretilsyn i oktober 2023 på plejehjemmet Svanepunktet og et reaktivt sundhedsfagligt tilsyn på Rehabiliteringen i november 2023.

Begge tilsyn resulterede også i en afgørelse om påbud. Styrelsen har netop gennemført opfølgende ældretilsyn på Svanepunktet og et opfølgende sundhedsfagligt tilsyn på Rehabiliteringen.

Furesø Kommune afventer resultaterne af tilsynsbesøgene.