Pensionskunder får op til 400.000 kroner i kompensation

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af Kathrine Frich

En dom afsagt i ni prøvesager fører til at flere pensionskunder vil få kompensation

De berørte pensionskunder kom til AP Pension, da selskabet overtog kunderne i FSP, Finanssektorens Pensionskasse.

Det skriver Faglig Senior

I 2011 valgte en række pensionskunder at takke ja til en ny pensionsordning, men det viste sig at være en dyr beslutning.

De skiftede fra en garanteret gennemsnitlig rente til en moderne ordning med markedsrenter, hvor afkastet er usikkert.

Det var også en del af aftalen at de overtog risikoen for det der hedder "levetidsforudsætning". Det er den risiko der er ved, at man får lavere pensionsudbetalinger, fordi man lever længere end forventet, og pensionsopsparingen derfor ikke rækker.

Kunderne mener dog, at de ikke er blevet godt nok informeret om konsekvenserne ved at lave det skifter. Det har blandt andet medført, at deres ydelser af flere omgange er blevet sat ned.

Østre Landsret har afsagt dom i ni prøvesager, hvor de er delvist enige med de utilfredse kunder. De ni prøvesager, skal danne grundlag for de i alt 176 kunder, der har anlagt sag på AP Pension. For nogle af de berørte pensionskunder er deres pensions nedsat med helt op til 30%.

Op til 381.405 kroner i kompensation

Landsrettens samlede vurdering finder at "det må anses for urimeligt" at kunderne fra de ni prøvesager skal påtage sig den økonomiske risiko ved længere levetid. De påpeger at informationsmaterialet i forbindelse med den nye pensionsordning ikke har været retvisende og dækkende.

De mener ikke at der er grundlag for helt at tilsidesætte aftalerne, som kunderne ellers ønskede. Retten mener i stedet, at der skal kompenseres for de lave ydelser, som kunderne har modtaget på grund af ændringen.

Seks ud af de ni kunder i prøvesagerne får kompensation og beløbet ligger på mellem 9.330 kroner og helt op til 381.405 kroner.

Den ene af de tre, der ikke får tilkendt et beløb er endnu ikke gået på pension, mens de to andre har fået udbetalt mere end de ville, hvis de ikke havde indgået aftalen i første omgang.

Vil nærlæse dom

AP pension har valgt at nærlæse dommer før de tager stilling til hvorvidt de vil anke.

“Vi noterer os rettens afgørelse og vil nu drøfte internt, hvordan vi forholder os til den,” udtaler administrerende direktør i AP Pension Bo Normann Rasmussen i en skriftlig kommentar til Faglig Senior

“Der er tale om en kompleks sag med potentielt væsentlige økonomiske konsekvenser for AP Pensions kundefællesskab, så vi har behov for betænkningstid,” siger han.

Østre Landsret er den første domstol, der vurderer sagen. Det sker fordi sagen er principiel. De ni sager der har været oppe er udvalgt fordi de omfatter forskellige pensionskunder. Nogle af dem er allerede gået på pension, mens andre var langt fra pensions og nogle var tættere på.