Nyt udspil: Sådan skal udhulningen af folkepensionen stoppes

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af J. Bøgen

Lyder det fornuftigt?

Hvis du er på arbejdsmarkedet i Danmark, kan du for tiden sandsynligvis se din løn stige mærkbart.

Efter de seneste års vanvittige inflationen er udhulningen af lønningerne nemlig ved at blive indhentet i form af lønstigner både privat og offentligt.

Helt anderledes ser det imidlertid ud for de danskere, der har forladt arbejdsmarkedet efter mange års tro tjeneste.

Folkepensionister mister købekraft i forhold til lønudviklingen.

Ifølge tal fra Faglige Seniorer ser lønningerne ud til at stige mellem 5,3 og 5,7 procent i 2024, men pensionen blvier kun reguleret med 3,5 procent.

Derfor er ældreorganisationen med 260.000 medllemer kommet med et udspil, som skal stoppe den udvikling.

5 måneder i stedet for 2 år

Som reglerne er i dag, bliver pensionen reguleret hvert andet år, men med det nye udspil foreslår Faglige Seniorer at regulere pensionen allerede efter fem måneder.

Reguleringen sker på baggrund af lønudviklingen for to år siden og er som udgangspunkt 2 procent og med tilpasningsprocenten fastsættes et tillæg, så den modsvarer lønudviklingen for to år siden.

Dertil kommer, at udviklingen for en række overførselsindkomster fortsat er præget af nedsat sats på 0,3 procent.

Det er det system, Faglige Seniorer vil forlade og i stedet regulere folkepensionen ud far det standardberegnende lønindeks, som Danmark Statistik offentliggør hvert kvartal.

Det vil helt præcist betyde, at det er den faktisk lønudvikling, der ligger til grund for reguleringen i stedet for lønudviklingen, som den så ud to år forinden.

”På den måde kan man regulere folkepensionerne efter lønudviklingen for det foregående år allerede i maj året efter. Altså efter blot fem måneder i stedet for som i dag, hvor der kan gå op til to år. Det er en væsentlig opjustering af forholdet mellem pensioner og løn,” siger Mette Kindberg, landsformand for Faglige Seniorer.