Nye regler giver pensionister op til 1600 kroner mere om måneden

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af Kathrine Frich

Nye regler om aldersopsparing kan give fremtidens pensionister flere penge

Når det nye år er ringet ind, bliver det endnu mere attraktivt at spare op til pension via aldersopsparing.

Det skriver Ritzau

Folketinget har vedtaget nye regler for, hvor meget der må indbetales på opsparingen, og de træder i kraft 1. januar 2023. Og det kommer til at kunne mærkes i pensionisttilværelsen.

For eksempel kan en 22-årig, der benytter aldersopsparing fuldt ud i hele arbejdslivet, se frem til en forbedring af den disponible indkomst som pensionist på 19.000 kroner årligt eller lige under 1.600 kroner om måneden sammenlignet med situationen uden aldersopsparing. Det svarer til et løft på 5,6 procent.

Den øgede gevinst kommer til at gavne medlemmerne i PensionDanmark, som er Danmarks største arbejdsmarkedspensionsselskab. Her indbetaler 365.000 lønmodtagere på en pensionsordning, hvor fuld indbetaling til aldersopsparing er en del af standardopsætningen.

”Det er en betragtelig forskel, som aldersopsparingen kan gøre for fremtidens pensionister, uden at de skal ændre på deres pensionsindbetalinger. Økonomisk tryghed og frihed er en vigtig del af fundamentet under den gode pensionisttilværelse, og med de nye ændringer har aldersopsparingen fået en form, hvor den er til mest mulig gavn for flest mulige,” siger Torben Möger Pedersen, administrerende direktør i PensionDanmark.

Med de nye regler hæves loftet for, hvad man årligt må indbetale på en aldersopsparing fra 5.500 til 8.800 kroner. Samtidig udvides perioden med forhøjet loft, som i 2023 lyder på 56.900 kroner, fra fem til syv år.

Er du i tvivl, om du i dag benytter mulighederne for aldersopsparing, kan du kontakte dit pensionsselskab. Lønmodtagere, der sparer op hos PensionDanmark indbetaler som udgangspunkt automatisk til aldersopsparing og vil dermed få glæde af de nye regler uden at skulle foretage sig noget.

Fakta om aldersopsparing

  • Aldersopsparing er en af flere måder, man kan spare op til pension.

  • Modsat ratepension og livsvarig pension, så er aldersopsparing ikke fradragsberettiget, hvorfor man betaler skat af indbetalingerne, inden de indsættes på pensionsopsparingen. PensionDanmark indbetaler automatisk skatten for medlemmerne.

  • Til gengæld bliver man ikke modregnet i de offentlige pensionsydelser som eksempelvis pensionstillægget, når pengene udbetales.

  • 1. januar 2023 hæves loftet for, hvor meget man årligt må indbetale på en aldersopsparing fra 5500 til 8800 kroner.

  • Desuden forlænges perioden med forhøjet indbetalingsloft. Perioden begynder fremover syv år før folkepensionsalderen mod tidligere fem.

  • Det forhøjede loft ligger i 2023 på 56.900 kroner.

  • PensionDanmarks beregninger viser, at et ungt medlem, som benytter aldersopsparing fuldt ud gennem hele arbejdslivet, kan se frem til stigning i den disponible indkomst som pensionist på 19.000 kroner om året svarende til et løft på 5,6 procent sammenlignet med situationen uden aldersopsparing.

  • En 45-årig, der benytter aldersopsparing fuldt ud, kan se frem til en stigning i disponibel indkomst som pensionist på 7.000 kroner om året, svarende til et løft på 2,9 procent.