Ny telefonlinje til efterladte i sorg

Skrevet af Redaktionen

Det Nationale Sorgcenter besluttede i 2018 at åbne en landsdækkende telefonlinje, hvor 50 frivillige skal tale med mennesker, der har mistet. Og ved årsskiftet er telefonen blevet åbnet.

Telefonummeret til Sorglinjen er 70 20 99 03 

 Det Nationale Sorgcenter har i 10 år drevet en sorglinje for unge, som har mistet. Nu er telefonen også åben for voksne der gerne vil tale med nogen om deres sorg og det tab, de har oplevet i forbindelse med en af deres kæres dødsfald.

En mand i sorg udtaler
”Selv om min kone havde været syg, så kom det bag på mig, da det lige pludselig var slut. Da den sidste gæst var gået hjem efter bisættelsen, oplevede jeg for første gang, hvor ufattelig alene, jeg var blevet.”
Lige dér kunne han have ønsket at tale med et menneske, der havde prøvet det samme.

Alle vil gerne hjælpe

Venner og familie vil gerne hjælpe, men det virker som om, det er lettere at hjælpe med noget håndgribeligt som fx selve sygdomsforløbet eller begravelsen. Her ved vi præcis, hvad der forventes, men når sorgen og ”alenefølelsen” opstår, kan det være svært at hjælpe. Måske man ikke ved hvad man skal hjælpe med, fordi man ikke selv har stået i situationen.

Derfor er Frivillige, der selv har mistet, der sidder klar ved telefonerne alle ugens syv dage.
Den nye landsdækkende telefonlinje skal hjælpe med at sætte ord på tankerne og give plads til sorgen. Samtidig skal de frivillige på linjen hjælpe med at rådgive om, hvor man kan finde den nærmeste sorggruppe eller et psykologtilbud i kommunen.

Hvert år mister omkring 55.000 danskere et menneske, der står dem nær og i gennemsnit betyder det at fire personer efterlades i sorg, hver gang et menneske dør.

Sorg

I flg. Det Nationale Sorgcenter anslås det, at ca. 10-15 pct. af alle voksne og ældre sørgende lider af kompliceret sorg, og at 15-25 pct. er i risikogruppen for at udvikle kompliceret sorg. Sorgen resulterer i et unødvendigt hårdt liv for de berørte og skønnes at betyde en ekstra omkostning for samfundet p ca. 3,4 mia. kr. årligt i sygefravær, udgifter til sygedagpenge, nedsat produktivitet m.m.

Også de ældre har brug for hjælp til sorg

I efteråret 2015 afsatte Folketinget en pulje på knap 8 mio. kr. til etablering af et center for kompliceret sorg.
Organisationen, Børn, Unge og Sorg kom til at stå for Det Nationale Sorgcenter, som i 2018 blev udvidet fra kun at omhandle børn, unge og sorgs forsknings- og undervisningsaktiviteter til også at omfatte indsamling og formidling af viden om voksne såvel som ældre samt kompliceret sorg.

Når ca. 10-15 procent af alle efterladte udvikler kompliceret sorg, hvor sorgen ikke umiddelbart aftager, skaber det store problemer for den enkelte. I flg. Det Nationale Sorgcenter anslås det, at de fleste søger hjælp og støtte til at håndtere sorgen hos familie og venner. Seks ud af ti har henvendt sig til en psykolog. Halvdelen har opsøgt andre, der har prøvet at stå i samme situation.

se mere på www.sorglinjen.dk

TrygFonden har givet 14,5 millioner til projektet.

Kilde: Det Nationale Sorgcenter