Nu sker det! Længe ventede lov forventes til februar

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af Mia R.

Efter flere års forberedelse ser det nu endelig ud til, at den nye ældrelov bliver en realitet.

Regeringens ambitiøse plan om "omfattende frisættelse af den offentlige sektor" begynder med introduktionen af den nye ældrelov i slutningen af februar 2023. Her vil ældreminister Mette Kierkgaard (M) fremsætte det lovforslag, som har været mere end to år undervejs. Dette tiltag markerer den første del af en større offentlig omstrukturering, som blev offentliggjort i regeringens lovprogram for det kommende folketingsår.

Visionen: mere selvbestemmelse og mindre bureaukrati

Siden statsminister Mette Frederiksen (S) første gang nævnte en ny ældrelov i sin nytårstale i 2022, har der været stor forventning om, hvad denne lov ville indebære. I regeringsgrundlaget for SVM-regeringen blev det klart, at den nye lov vil fokusere på ældre borgers "reelle selvbestemmelse". Desuden skal det frie valg udvides, mens "unødvendigt bureaukrati og kontrol" skal minimeres.

Så lidt mangler der på lovforslaget

Selvom der har været en lang forberedelse, med både rådgivende paneler og ekspertgrupper involveret, forsikrede ældreminister Mette Kierkgaard (M) i september, at hun var ved at afslutte arbejdet med lovforslaget. Med input fra disse eksperter og paneler vil loven sigte mod at øge kvaliteten af ældreplejen i Danmark.

Meningen fra feltet

Faglige Seniorer, en af Danmarks største ældreorganisationer, har været meget aktive i processen. Deres fokus har været på at skabe et opgør med den nuværende, stive struktur i ældreplejen i mange kommuner. De fremhæver behovet for selvstyrende teams, mere samarbejde med pårørende og mere nærvær i plejen. Direktør Palle Smed fra Faglige Seniorer betoner, at den nye lov skal sikre mindre tid på bureaukrati og kontrol og mere tid på pleje og selvbestemmelse.

En ny tilgang til ældrepleje

I løbet af udarbejdelsen af den nye ældrelov har eksperter og borgere over hele landet været involveret gennem borgermøder. Der har også været overvejelser om at samle plejen under én lov for at reducere overlap og forvirring. Dog er der stadig diskussion om, hvorvidt visse tjenester, som i dag er offentligt drevet, skulle overgå til private aktører.

Dette skridt mod en ny ældrelov markerer starten på en ny æra for ældreplejen i Danmark. Med et klart fokus på selvbestemmelse, valgfrihed og en reducering af unødigt bureaukrati, ser fremtiden for ældrepleje i Danmark lys ud.

Kilde: Faglige Seniorer