Mangel på dyrevenlige ældreboliger kan blive stort problem

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af Redaktionen

Mangel på ældreboliger skaber et problem på området, hvor det forventes, at der er allerede en bekymrende mangel.

Dansk statistik viser at Danmark bliver ældre og ældre. Dette forventes det over de næste 50 år, hvor landets befolkning i snit bliver ældre og ældre. Der kan argumenteres for at der skal forberedes både politisk og samfundsmæssigt på, at vi går ind i en tid, hvor der kommer til at blive flere ældre.

Det skaber et problem på området for ældreboliger, hvor det forventes at der vil være en bekymrende mangel allerede om 10 år. Det har blandt andet fået politikerne til at finde løsningsforslag på, hvad der kan gøres for at imødekomme dette problem.

Kommuner betaler millioner for tomme ældreboliger

Det kan virke langt ude, at der kan stå tomme ældreboliger rundt i landet, når det forventes at være et nationalt problem med manglen på boliger, allerede om få år. Allerede nu meddeles det i mange kommuner, at manglen allerede er indtruffet på området for ældreboliger.

Det er blandt andet på grund af manglende modernisering, at boligerne ikke kan godkendes til bolig for de ældre borgere. Samtidig ligge de tomme ældreboliger oftest i yderområderne af landet, hvilke ikke løser problemerne i storbyområderne, hvor de ældre er flere, og manglen ligeså.

Det er muligt at finde flere informationer om boligpresset i de forskellige regioner her

Flere krav gør det svært for de ældre at finde dyrevenlige boliger

Ved moderniseringerne af de mange ældreboliger rundt i landet, følger der ofte en lang række krav og regler for at bo der. Et af kravene der kan være svære at efterleve for en ældre mand eller dame, der skal flytte, er reglerne for husdyr. På mange af de moderniseret boliger er det nemlig ikke tilladt at holde kæledyr.

Det er specielt problemer med de ældres hunde og katte, som lige pludselig ikke må følge med over i den moderniserede bolig. Det er en umenneskelig følelse, at skulle skille sig af med menneskets bedste ven for den ældre, der i mange tilfælde har været ”forældre” til dyrene i mange år forinden.

Det er derfor utænkeligt at kommunerne med de nye strenge krav og regler, kan opnå andet end ulykkelige ældre ved de nye tiltag om boliger med dyreforbud. Der er derfor et bredt ønske i den ældre befolkning om, at få lavet regelsættet om, og udnyttet de allerede tomme ældreboliger bedre end de bliver i dag.