Kan give dig bedre helbred og større livskvalitet: Undersøgelser viser, vi skal gøre dette, når vi rammer pensionsalderen

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af J. Bøgen

Hvad gjorde du, da du rundede det skarpe hjørne?

Fyrre, fed og færdig skal nok i højere grad erstattes af femogtres, frisk og fremtidsorienteret. Seniorerne på det danske arbejdsmarked giver i stigende grad udtryk for, at de gerne vil fortsætte med at arbejde.  

Antallet af medarbejdere over 70 år er næsten fordoblet de seneste 10 år, viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Og der gemmer sig et stort potentiale i at fokusere mere på de midaldrende og ældre dele af arbejdsstyrken, hvis vi som samfund skal kunne håndtere de vigtige opgaver, der ligger forude.

Det er baggrunden for, at TEKNIQ Arbejdsgiverne sætter fokus på emnet under overskriften “Lev godt, arbejd længere”.  

"Hvis vi som samfund skal få både varmepumper og vindmøller til at snurre i tilstrækkelig grad i fremtiden, så er vi dybt afhængige af, at flere vil fortsætte længere tid på arbejdsmarkedet. Løsningen er at fokusere mere på rammerne for, hvordan det bedst kan lade sig gøre. Bliver det gjort på den rigtige måde, kan det samtidig vise sig at være enormt givende for både den enkelte medarbejder og virksomheden," siger Troels Blicher Danielsen, adm. direktør i TEKNIQ Arbejdsgiverne, der repræsenterer det tekniske erhvervsliv.  

Føler sig friskere end jævnaldrende på pension

En analyse fra Faglige Seniorer viser, at cirka 45.000 mellem 60 og 74 år forventer at trække sig fra arbejdsmarkedet i år. Ud af dem vil cirka 9.500 gerne fortsætte, hvis de kan få mere fleksibilitet ind i deres arbejdsliv. Det handler blandt andet om at gå ned i tid og seniordage, men også anerkendelse og udfordrende opgaver spiller ind, ifølge undersøgelsen.  

Det flugter meget godt med elementerne i en undersøgelse, som Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, har stået bag. Her sammenligner man 67-årige, der har trukket sig fra arbejdsmarkedet med andre 67-årige, der stadig arbejder. Det interessante er, at de beskæftigede oplever både bedre helbred og en højere livskvalitet i forhold til deres jævnaldrende, der er gået på pension.   

Deres trivsel bliver omvendt presset af stramme tidsplaner og højt arbejdstempo. Derfor handler det i al sin enkelhed om at få de to ender til at mødes for at skabe fremtidens arbejdsmarked. 

"Det viser med al tydelighed, at der er et solidt fundament at bygge videre på. Vi er nødt til at gøre op med myterne og fokusere på, at langt arbejdsliv også kan være et godt liv, hvor virksomhederne kan drage nytte af mange års opsparet viden, og medarbejderne får mere livskvalitet af at holde sig i gang," siger Troels Blicher Danielsen, adm. direktør i TEKNIQ Arbejdsgiverne.