Hvis du har udsat pensionen: Derfor bør du overveje at få pengene nu

Livet som pensionist

23/5/23 | 12:24

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af Jens Asbjørn Bøgen

Der kommer nemlig en ændring af reglerne i næste uge.

Stadig flere seniorer fortsætter på arbejdsmarkedet, selvom de er nået en alder, hvor de har ret til folkepension.

Men hvis ud er en af dem, bør du måske overveje hurtigst muligt at sætte gang i udbetalingerne.

I næste uge vedtager Folketinget nemlig nye regler på området. Helt præcist bliver reglen om modregning af arbejdsindkomst i folkepensionen fjernet.

Det betyder, at der ikke længere vil være nogen gevinst ved at udsætte udbetalingen af folkepensionen.

Det skriver Faglige Seniorer.

Her er forklaringen

Som et eksempel kan vi tage udgangspunkt i en person i folkepensionsalderen, der arbejder på fuld tid og årligt tjener omkring 600.000 kroner.

Ifølge de regler, der altså snart bliver ændret, vil han/hun hverken kunne få udbetalt grundbeløb eller pensionstillæg, og derfor har han udsat sine udbetalinger af folkepensionen.

Hvis personen i eksemplet så stopper med at gå på arbejde og overgår til folkepension i 2024, vil han begynde at få udbetalt den udsatte pension. Her kan han vælge at få hele det opsparede beløb udbetalt på én gang.

Han/hun har dog også mulighed for få et ventetillæg til sit pensionstillæg i 10 år frem.

”Men hvis han for eksempel får udbetalt penge fra sine pensionsordninger, så kan det nedsætte eller helt fjerne pensionstillægget. Derfor kan det være en fordel at sætte gang i udbetalingen allerede nu og få det fulde pensionstillæg nu,” forklarer specialkonsulent i socialjura hos Landbrug & Fødevarer Bodil Irene Jensen til Faglige Seniorer.

Her kan udsættelse stadig betale sig

Der vil stadig være en mindre gruppe personer, som kan have glæde af at udsætte folkepension. Det gælder blandt andet dem, der skal betale topskat - også når de holder op med at arbejde.

Man har mulighed for at udsætte folkepensionen i op til ti år, så når topskatteydere for eksempel først beder om deres folkepension, når de har rundet 77 år, vil udbetalingen ske som en form for grundbeløb - hvor der ikke betales topskat.

Og ved ti års udsættelse kan det altså være et beløb på over 800.000 kroner, der udbetales på én gang. I dette eksempel vil den sparede topskat være 120.000 kroner.

Tilbagevirkende kraft

De nye regler om at fjerne modregning gælder med tilbagevirkende kraft fra 1. januar i år. Det betyder, at mange med et arbejde vil kunne få fuld folkepension allerede nu - uanset deres indkomst fra arbejde.

I første omgang vil man resten af året dog stadig blive modregnet sin arbejdsindtægt. Udbetaliung Danmark, der står for udbetalingen af foplkepensionen, følger nemlig de eksisterende regler resten af i år, men engang i det nye år får man så en efterbetaling på det beløb, der er blevet modregnet.

Men i første omgang vil de resten af i år få modregnet deres arbejdsindtægt. Udbetaling Danmark administrerer nemlig efter de gamle regler resten af 2023.

Men de pågældende vil så modtage en efterbetaling næste år.