Har du væggelus?

Livet som pensionist

02/2/22 | 05:47

Skrevet af Redaktionen

Væggelusen er blevet meget mere almindeligt i Danmark, måske fordi danskerne tager på flere og eksotiske udenlandsrejser sammenholdt med en generel større resistens mod pesticider.

Væggelusen kommer snigende om natten

Væggelus var næsten helt forsvundet fra den vestlige verden efter 2. verdenskrig, men siden 1980’erne er forekomsten af væggelus steget voldsomt. Derfor er væggelus blevet et problem, som mange pludselig får helt ind på livet – og når de først er ankommet, så er de svære at komme af med igen.

Årsagen

Årsagen til væggelusenes genopståen kan ikke fastslås med sikkerhed, men der er stor enighed fra eksperternes side om, at årsagerne kan skyldes flere ting.
- Vi tager på flere udlandsrejser og tager de uinviterede gæster med hjem i kufferten.
- Andre årsager kan være, at vi oftere køber brugte møbler og overfører væggelusene via de ”nye møbler” fra et hjem til et andet.
- Også vores generelle brug af pesticider kan være medvirkende årsag til problemets opståen. Vi har gennem mange år brugt mange forskellige pesticider til bekæmpelse af skadedyr i hjemmet. Derfor udvikler skadedyrene resistens, så det bliver næsten umuligt for os at komme af med skadedyrene selv.

Hvad er en væggelus?

Væggelus er små parasitter, som lever af blod.
Der er ca. 75 arter af væggelus, og det er det primært arterne Cimex lectularius og Cimex hemipterus, som foretrækker blod fra mennesker. I Danmark findes der ca. 3 arter, men her er det kun Cimex lectularius, der lever af menneskeblod.

Hvordan opdager vi væggelus?

Væggelus er hovedsageligt aktive om natten, hvor de ubemærket kan suge blod fra sin vært – mennesket. Derfor er væggelusens fortrukne opholdssted soveværelset, hvor de så at sige ligger på lur.
Væggelusen er en tæge med en sugesnabel. Den bruger sugesnablen til at suge blod med, mens man ligger og sover. Den har ingen vinger, så den kan ikke flyve. Den kravler i stedet. Den bruger sin snabel til at suge blod og ikke som andre uskadelige tæger, der bruger snablen til at suge plantesaft. En voksen væggelus er normalt 6-7 mm lang.

Symptomer

Nogle mennesker reagerer ikke på bid fra væggelus, mens andre får udslæt, allergiske symptomer samt psykologiske problemer. Væggelus-bid kan desuden nemt forveksles med fnat, allergiske reaktioner, myggestik, skoldkopper og andre bakterielle hudinfektioner.

Udslæt:
Symptomerne er meget individuelle og kan variere fra ikke at være synlige, til små makulære pletter, fremtrædende hævelser og dannelse af blærer sammen med voldsom kløe, som kan varer i flere dage. Symptomerne bliver mere udtalte efter mange bid og viser sig ofte som rødt, hævet udslæt eller muligvis nældefeber.

Psykologiske problemer:
Alvorlige angreb fra væggelus kan også medføre angst, stress og søvnløshed eller i sjældne tilfælde Ekboms syndrom, som er en paranoid sindslidelse med forestillinger om infektion/invasion af parasitter i huden.

Allergiske symptomer:
Bid fra væggelus kan muligvis også udløse astmaanfald.

Lugt:

En gennemtrængende sød lugt indendørs kan også være tegn på, at der er mange væggelus i hjemmet.

Bekæmpelse af væggelus

Du kan selv støvsuge uden mundstykke. Det kan anbefales til både seng, og møbler, som sofaer, lænestole. Tøj og sengetøj skal vaskes ved temperaturer på over 50 ºC eller puttes i fryseren ved temp. under -18 ºC.

Professionel bekæmpelse
Bekæmpelse af væggelus indebærer brug af en kombination af pesticider og alternative former for skadedyrsbekæmpelse.

Generelt set er det er næsten umuligt at udrydde væggelus på egen hånd. Derfor kan det anbefales at kontakte en professionel skadedyrsbekæmper, hvis problemet fortsætter