Guide: Sådan får du din ældrecheck

Livet som pensionist

07/6/22 | 11:18

Foto: Shutterstock

Skrevet af Kathrine Frich

Lige for tiden er økonomien stram for rigtig mange mennesker, derfor kan det måske give mening at være ekstra opmærksom på, om man har ret til lidt ekstra penge.

Kan du få ældrecheck?

Man skal opfylde nogle krav for at være berettiget til at modtage ældrecheck.

Man skal være folkepensionist, der har fået bevilget folkepension senest pr. 1. januar. Man skal have en personlig tillægsprocent, der er højere end nul.

Derudover må man pr. 1. januar 2022 ikke have en likvid formue der overstiger 93.000. Med likvid formue menes der indestående i danske og udenlandske pengeinstitutter herunder nedsparingslån og kassekredit med pant i fast ejendom samt udenlandske obligationer og pantebreve. Det samme gælder for danske obligationer og pantebreve. Børsnoterede aktier og kontant beholdning.

Det skal du være opmærksom på

Ejer du fast ejendom kan det blive regnet med i din formue. Derfor er nogle husejere ikke berettiget til ældrechecken.

Derudover er det ikke sikkert man kan få ældrechecken hvis man bor i udlandet. Det afhænger af specifikt hvilket land man bor i.

Har man fået udbetalt indefrosne feriepenge eller engangstilskud i forbindelse med corona-situationen, bliver disse ikke medregnet i din formue.

Hvornår kommer pengene?

Ældrechecken bliver udbetalt én gang om året til din NemKonto. Pengene bliver udbetalt som en del af din folkepension den sidste hverdag i januar.

Som folkepensionist kommer ældrechecken automatisk, hvis man opfylder betingelserne længere oppe. Dog skal man tidligere have oplyst sin formue til Udbetaling Danmark.

Hvis man ikke tidligere har oplyst Udbetaling Danmark om din formue til ældrecheck, skal du gøre det for at få udbetalt ældrechecken.

Hvis der er sket ændringer i din formue eller indkomst pr. 1. januar kan du måske have ret til ældrecheck.

Du skal give Udbetaling Danmark besked senest den 31. juli, hvis din formue har ændret sig.

Du kan læse mere om ældrechecken på borger.dk