Folkepensionister kan få 89.664 kroner i pensionstillæg

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af Kathrine Frich

Som folkepensionist i Danmark har man ret til op til 89.664 kroner i pensionstillæg om året

Som folkepensionist i Danmark kan man få pensionstillæg som et supplement. Hvor meget man får afhænger af ens andre indtægter samt hvorvidt man er enlig, gift eller samboende.

Pensionstillægget påvirkes ikke af at man har en eventuel formue. Dog skal eventuelle renteafkast medtages som indtægt.

Pensionstillæg til enlige

Hvis man er enlig ligger pensionstillægget på 7.472 kroner om måneden. Det er 89.664 kroner om året.

Man må dog ikke tjene mere end 89.700 kroner om året, hvis man vil have det fulde beløb udbetalt. Man har dog stadig ret til en arbejdsindtægt på 122.004 kroner om året. Det er også det der kaldes et bundfradrag.

Pensionstillægget nedsættes med 30,9 % af din indtægt udover 89.700 kroner om året. Du får ikke noget udbetalt, hvis du tjener mere end 379.900 kroner om året.

Ægtepar og samlevere

Hvis du er gift eller har en samlever, der er pensionist er pensionstillægget 3.800 kroner om måneden, eller 45.600 kroner om året.

Ligesom med enlige beregnes dit personlige pensionstillæg dog ud for jeres samlede indkomst.

For at få fuldt pensionstillæg må jeres samlede indtægt ud over folkepensionen ikke være højere end 179.700 kroner om året. Også her har du et bundfradrag, der ligger på de samme 122.004 kroner om året per person.

Pensionstillægget nedsættes med 32 % (16 % til hver) af jeres indtægt, hvis i tjener mere end 179.700 kroner om året, og bortfalder helt hvis jeres samlede indtægter ud over pensionen når over 464.700 kroner om året.

Ægtefællen er ikke pensionist

Er din samlever eller ægtefælle ikke pensionist er det fuld tillæg 3.800 kroner om måneden, eller 45.600 kroner på et år.

En andel af din ægtefælde eller samlevers indtægt vil indgå i beregningen. Der er et fradrag på 54 % af hele ægtefællens eller samleverens arbejdsindtægt.

Har du egen indtjening vil dette også indgå i beregningen bortset fra dit bundfradrag, der ligesom i de andre scenarier er på 122.004 kroner om året.

Tjener i til sammen mere end 322.200 kroner om året bortfalder tillægget dog.

Du kan læse mere om pensionstillægget her.