FOA med kritik: Borgerne møder for skiftende personale i ældreplejen

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af Kathrine Frich

Tryghed er en afgørende faktor i ældreplejen, men den tages ikke seriøst

Tryghed og kontinuitet er centrale elementer i et godt ældre liv. Alligevel er det helt almindeligt, at borgerne bliver mødt af skiftende personale fra dag til dag. Det viser en ny undersøgelse blandt FOA-medlemmer ansat i ældreplejen.

Tryghed er afgørende

En ansat i hjemmeplejen skal på en aftenvagt i gennemsnit nå at hjælpe næsten 20 borgere. Hver anden ansatte siger, at det tal er for højt.

”Det er triste tal, selv om de desværre ikke er overraskende”, siger Tanja Nielsen, formand for Social- og Sundhedssektoren i FOA.

I undersøgelsen svarer hver anden ansatte i hjemmeplejen, at det kun er nogle gange, sjældent eller aldrig, at borgerne på deres arbejdsplads bliver mødt af det samme personale fra dag til dag: 37 procent har svaret ”Nogle gange”, 11 procent ”Sjældent” og 2 procent ”Aldrig/Næsten aldrig”.

”Det er afgørende for den ældres velbefindende, at de føler sig trygge i hjemmet, og kender de personer der kommer i det. Det opnår man ved at opbygge relationer mellem den ældre og de omsorgspersoner, der kommer der. Det kan man ikke, hvis hjemmet ligner en banegård, hvor der hele tiden kommer nye ansigter.”

19,3 borgere per aftenvagt

Deltagerne i undersøgelsen fortæller, at de på en normal aftenvagt i gennemsnit når at hjælpe 19,3 borgere.

Hun fortæller, at det også går ud over kvaliteten af den sundhedsfaglige indsats overfor den ældre.

”Det betyder utroligt meget, at man kender den ældre og kan observere personen over længere tid. Når for eksempel en social- og sundhedsassistent eller -hjælper kender den ældre, så er det, at man oplever de forandringer i helbredsituationen, som gør, at man måske skal sætte ind med en ekstra indsats,” siger Tanja Nielsen.

Vi har en plan

”Vi har brug for en anden organisering af ældreplejen. Vi har brug for mindre og mere selvstyrende teams, hvor de ansatte får mulighed for at bruge deres faglighed, og hvor den enkelte ældre kender de mennesker, der kommer i deres hjem. Vi skal have en hjemmepleje, hvor den ældre og medarbejderen kan sige “vi ses i morgen” til hinanden.”

I foråret 2022 nedsatte regeringen et rådgivende panel og tre ekspertgrupper, der havde til formål at rådgive regeringen i arbejdet med en ny ældrelov.

”Vi har faktisk en plan for, hvordan vi gør det bedre. Vi har gjort forarbejdet. Nu gælder det om at komme i gang.”