Flere ældre bliver ramt: Så mange danskere har ikke råd til en uges ferie væk fra hjemmet

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af J. Bøgen

Ikke alle er ved at pakke kufferten for at tage på ferie i løbet af sommeren.

Om lidt går mange på sommerferie, men det er ikke lig med at rejse for alle. I Danmarks Statistiks levevilkårsundersøgelse svarede hver sjette danske husstand i 2022, at de ikke har råd til en uges årlig ferie væk fra hjemmet.

”I alt har 474.000 danske husstande (15,9 procent, red.) efter eget udsagn ikke råd til en uges ferie uden for eget hjem. Det er især lejere og enlige voksne med eller uden børn, der ikke har plads i budgettet til en ferie. Blandt disse grupper er det mellem hver fjerde og femte husstand, hvor der ikke er råd til en uges ferie væk fra hjemmet,” siger Daniel F. Gustafsson, specialkonsulent i Danmarks Statistik.

På den anden side er husstande i de højeste indkomstgrupper, boligejere og par med eller uden børn, som især vurderer, at budgettet tillader ferie uden for eget hjem.

I 2021 var det 15,2 procent af de danske husstande, der vurderede ferie som værende uden for det økonomiske råderum.

Her er stigningen størst

Den største ændring ses i husstande i den mellemste indkomstgruppe, hvor afsavnet er steget fra 10,4 procent af husstandene i 2021 til 13,0 procent i 2022. For både enlige med børn og par med børn er andelen af husstande, der ikke har råd til ferie, faldet fra 2021 til 2022.

I de 474.000 husstande, der i 2022 efter eget udsagn ikke havde råd til en uges ferie, boede der 750.000 personer, hvoraf 99.000 var under 16 år.

Ser vi udelukkende på de voksne i husstandene, er arbejdsløse, enlige forældre, samt personer der bor til leje, har lav uddannelse eller lav indkomst mere tilbøjelige til at vurdere, at de ikke har råd til ferie.

Derudover er der en del ældre og folkepensionister, der heller ikke oplever at have råd til en ferie. Det var det samme billede som i 2021, men især arbejdsløse har oplevet en stigning fra 33,1 procent i 2021 til 36,1 procent i 2022.

Langt fra EU-gennemsnittet

I forhold til resten af EU-borgerne er det dog ikke i Danmark, at det i størst omfang opleves, at der mangler penge til en uges ferie.

”EU-gennemsnittet for 2022 lyder på, at 28,6 procent af befolkningen ikke har råd til at tage på ferie. Med 12,9 procent placerer Danmark sig blandt de lande, hvor færrest ikke har råd til ferie. Det er især i Nord- og Vesteuropa, at de fleste har råd til ferie, mens de fleste lande i Syd- og Østeuropa har større andele af befolkningen, der ikke vurderer, at der er råd til ferie,” siger Daniel F. Gustafsson.

Rumænien er det land, hvor den højeste andel af befolkningen må blive hjemme i ferien. Her vurderer 62,5 procent af befolkningen, at de ikke har råd til en uges ferie væk fra hjemmet. Det er en del højere end næste land på listen, Grækenland, hvor 48,8 procent af befolkningen ikke har råd til at tage på ferie.

Luxembourg og Sverige er med henholdsvis 7,6 procent og 10,2 procent de lande i EU, hvor den laveste andel af befolkningen ikke har råd til at forlade hjemmet på en uges ferie efter egen vurdering.

Flere har ikke råd til fornøjelse

Selvom man ikke skal på ferie, er det heller ikke alle, der kan se frem til en sommerferie i hjemmet med fornøjelser, som koster penge.

7,3 procent af befolkningen svarede i 2022, at de ikke har råd til at bruge penge til egen fornøjelse, hvilket er omtrent uændret i forhold til 2021.

Samtidig har 3,4 procent ikke råd til regelmæssigt at mødes med venner eller familie efter eget udsagn.

”Når vi kigger bredt over de forskellige økonomiske afsavn, tegner der sig et billede af, at lidt flere havde en stram økonomi i 2022 i forhold til 2021. Det kan ses i lyset af det generelt højere prisniveau i samfundet, koblet med lønstigninger, der ikke er fulgt med i samme tempo” forklarer Daniel F. Gustafsson, og fortsætter:

”I Levevilkårsundersøgelsen spørger vi også, om pengene slår til, og her svarede 10,3 procent af danskerne, at det var svært eller meget svært, hvor det i 2021 var 8,1 procent” 

Om Levevilkårsundersøgelsen

- Tallene er baseret på en stikprøve og er dermed behæftet med en vis statistisk usikkerhed

- På spørgsmålet om ikke at have råd til en uges ferie væk fra hjemmet er der en standardfejl på 0,5 pct.

- Kun én af husstandens voksne er blevet interviewet, men undersøgelsen er designet på en måde, så svarene principielt dækker alle husstandsmedlemmer inkl. børnene