Få overblikket: Her er satser og regler for Folkepension i 2023

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af Kathrine Frich

Den samlede folkepension for en enlig stiger med 3%

2023 er næsten over os, og her kan du få overblikket over, hvilke regler og satser, der gælder for Folkepensionen næste år

Det skriver Faglige Seniorer

Så meget får man i folkepension

I 2023 vil grundbeløbet for folkepension stige med 2,25% og pensionstillægget stiger med 3,6%

Det betyder at den samlede fulde folkepension for en enlig stiger med 3% til 14.439 kroner.

Grundbeløbet i 2023 kan maksimalt være 6694 kroner.

Pensionstillægget er forskelligt afhængigt af om man er enlig eller gift.

Som enlig er satsen i 2023 højest 7.745 kroner. Har man en ægtefælle eller samboende partner er det maksimale pensionstillæg 3.963 kroner.

Ikke længere modregning af ægtefælles indtægt

Der vil ikke længer blive modregnet din ægtefælle eller samlevers lønindtægt i din folkepension. Dette stopper fra den 1. januar 2023.

Denne ny regel er vedtaget ved lov, og gælder for indtægter fra løn, dagpenge, a-kasse, efterløn og sygedagpenge.

Modtager din ægtefælle elle samlever tjenestemandspension, ATP eller har pensionsopsparinger og kapitalindkomst vil disse indtægter fortsat blive modregnet i din folkepension.

Vil lønindtægter modregnes folkepensionen?

Der blev i 2022 indgået et forlig om, at man uanset indkomstens størrelse, ikke længer ville modregne folkepensionisters egen indtægt i folkepensionen.

Dette er dog endnu ikke vedtaget ved lov, og derfor ved vi endnu ikke om reglerne vil træde i kræft.

Lige nu er der fortsat politisk flertal bag aftalen, men den skal først behandles som lovforslag i folketinget.

Den oprindelige aftale skulle gælde fra 1. januar 2023, men datoen er endnu ikke sikker. Det kan dog være, at det bliver vedtaget med tilbagevirkende kraft.