Er du på socialpension? Så kan du få flere penge mellem hænderne i 2023

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af Kathrine Frich

Det forventes at påvirke 100.000 pensionister

Folketinget har vedtaget et lovforslag, som gør det muligt for folk på social pension at modtage deres pension uafhængigt af, om deres ægtefælle eller samlever har en arbejdsindkomst.

Det skriver seniornews

hvad er social pension?

Social pension er en betegnelse, der dækker over alle offentlige pensioner. Det er de pensioner, som staten udbetaler til dig som borger.

Disse pensioner beregnes ud fra modtagerens situation. Det betyder at enlige får en højere pensionssat end folk, der er gift eller har en samboende.

Arbejdsindkomst vil også indgå i denne beregning - men fra 1. januar 2023 vil din ægtefælles indkomst ikke længere modregnes.

Er du på social pension?

Den mest normale socialpension er folkepensionen, men også førtidspension og seniorpension er sociale pensioner.

Det er Tidlig Pension, der også er kendt som arnepension dog ikke.

Det samme gælder tjenestemandspension, arbejdsmarkedspension og pension fra private pensionsopsparinger.

Har man indtægter fra den type pensionsordning tæller de som en ekstra indtægt og vil påvirke beregningen af din sociale pension.

Ny lov påvirker 100.000 pensionister

Den nye lov forventes at komme potentielt ca. 100.000 pensionister til gode. Ændringen vurderes samtidig at medføre en stigning i arbejdsudbuddet svarende til ca. 1.650 fuldtidspersoner.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:

"Jeg er selvsagt enormt glad for at vi nu vinker helt farvel til modregning i social pension på grund af partners arbejdsindtægt. Det kommer op mod 100.000 danskere til gode, som dermed ikke længere vil blive straffet økonomisk, fordi deres ægtefælle eller samlever arbejder."