Ekspertgruppe: Her er to modeller til at forbedre ældreplejen

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af Kathrine Frich

Det vil kræve mindre dokumentation og mere tid til de ældre

Mindre dokumentation og mere tid til de ældre er ifølge en ekspertgruppe det der skal til, for at genstarte ældreplejen.

Det skriver DKnyt

En ekspertgruppe nedsat af efter Mette Frederiksen lancerede målet om mindre kontrol i ældreplejen under sin nytårstale er nu klar med deres anbefalinger til, hvordan ældreplejen kan forbedres.

I forbindelse med rapporten er der blevet afholdt fem borgermøder over hele landet, og ekspertgruppen har brugt cirka et halvt år på at udarbejde deres anbefalinger.

Der er dog uenighed i gruppen om, hvordan målet skal nås og derfor fremsættes der nu to modeller.

Tværfaglig dialog eller pakker?

Ekspertgruppens ene forslag går på at den hjælp, som den ældre kan modtage, skal besluttes af et fast tværfagligt hold i dialog med den ældre. Gerne det samme hold, der faktisk yder hjælpen til den ældre.

Det andet forslag går på, at kommunerne skal udarbejde forskellige pakker, som den ældre kan indstilles til. Her ville en medarbejder sammen med den ældre efterfølgende skulle tilrettelægge hjælpen i samarbejde med den ældre.

Det er Social- og ældreminister Astrid Krag (S) der har modtaget anbefalingerne. Hun siger:

"Det er meget afgørende at nå til den erkendelse, at vi ikke længere kan gøre, som vi plejer, når der er et problem. Tidligere har vi kunnet afsætte flere penge til at ansætte flere mennesker, men det går ikke længere, fordi de mennesker er der ikke."

Du kan læse hele rapporten her

Al pleje i samme lov

Lige nu er det sådan, at sygepleje høre under sundhedsloven og personlig pleje høre under serviceloven. Det betyder at områderne tit overlapper og derfor peger eksperterne på, at man kunne slå al pleje sammen i samme lov.

Eksperterne mener også, at det måske ikke længere skal være det offentlige, der har ansvaret for levering af rengøring, tøjvask og madservice. De peger på, at der i dag er et ret stort privat marked for netop de services.

Det siger ældreministeren dog blankt nej til, da det ifølge hende vil betyde, at der kommer flere forskellige mennesker i de ældres hjem.

Det er ikke nok

Kommunernes Landsforening (KL) mener at eksperternes anbefalinger er gode, men understreger at de anbefalinger og en ældrelov ikke løser de overodnede problemer.

"Der er brug for, at der også på Christiansborg bliver taget hul på de politiske drøftelser om, hvordan vi skal prioritere på området, så kommunerne får de bedst mulige rammer til at levere borgernær velfærd. Det kræver drøftelser af, hvad der fortsat skal være en kommunal opgave, og om der er opgaver, der skal placeres anderledes," siger Christina Krzyrosiak Hansen, formand for KL’s Sundheds- og Ældreudvalg.

KL mener også at en vurdering ud fra alder i forhold til ældreloven vil skabe nye udfordringer og gråzoner.