Danskerne er stadig lykkelige – og især de ældste.

Livet som pensionist

14/3/22 | 16:37

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af Redaktionen

Det gælder også for den ældste del af den danske befolkning, og det gælder både, når det drejer sig om den generelle tilfredshed med sit eget liv og troen på fremtiden.

Danmarks Statistik har lavet en ny undersøgelse - Den danske livskvalitetsundersøgelse – hvor en lang række danskere er blevet spurgt om deres oplevelse af tilfredshed her og nu, og hvad de forventer de næste fem år frem i tiden.

Det viser sig faktisk, at de ældste danskere er de mest tilfredse.

 1. På en måleskala fra 0 til 10, hvor 0 er ”slet ikke tilfreds”, og 10 er ”fuldt ud tilfreds”, har borgerne svaret på spørgsmålet:
  ”Alt i alt, hvor tilfreds er du med dit liv for tiden?”.
  Scoren på spørgsmålet er fordelt således på aldersgrupper
  - 18 til 29 år giver scoren 7,4,
  - 40 til 49 år giver scoren 7,2
  - 60 til 69 år giver scoren 7,9

Tilfredsheden stiger i takt med indkomsten.

Borgere med en årlig disponibel indkomst på under 100.000 kr. har i denne undersøgelse en score på 7,3, over 600.000 kr. opnår en score på 8,2.

Denne indkomstgruppe indeholder dog kun knap 2 % af målgruppen borgere over 65 år, da indtægten for en enlig folkepensionist uden anden indtægt udgør 172.780 kr. årligt.

Livskvalitetsundersøgelsen viser også, at de yngre mennesker ser mere positivt, end den ældre del af befolkningen på fremtiden i forhold til samtiden.

Og ikke overraskende er det, stiger tilfredsheden i takt med indkomsten.

Helbredet har også indflydelse

Ældresagen har også undersøgt ældres livskvalitet ved at spørge 4.035 danskere mellem 50 og 89 år om hvilke livsværdier, der påvirker livskvaliteten for den enkelte. Her fremgår det at det især er helbred og økonomi, men også den måde man selv tilgår verden.

Mange bekymrer sig sjældnere om det, man ikke kan ændre på og lærer at acceptere tilværelsen, som den er.
Man bekymrer sig mindre om livet, og hvad andre tænker om én.

Mange oplever at livet oplevet stadig med masser af muligheder. Når helbredet tillader det, så oplever mange også, at de har frihed til selv at vælge, hvad man har lyst til.

Det er hovedsageligt trækker ned på livskvaliteten er dårligt helbred, dårlig økonomi og ensomhed

Om Statistikken:

Danmarks Statistik har i efteråret 2015 og vinteren 2016 foretaget en livskvalitetsundersøgelse, primært i 38 kommuner, hvor 42.500 personer har svaret på spørgsmål om deres liv og levevilkår.

Undersøgelsen er herefter blevet opregnet, så den repræsenterer hele Danmarks voksne befolkning – dvs. 4,5 mio. personer på 18 år og derover. Undersøgelsen er den første af sin art i Danmark.

Kilde: Danmarks Statistik