Brug din mobil med omtanke

Livet som pensionist

08/1/22 | 16:26

Skrevet af Redaktionen

Sundhedsstyrelsen anbefaler en række enkle forholdsregler, når man bruger sin mobiltelefon.

En mobiltelefon er både radiosender og radiomodtager. I praksis betyder det at mobiltelefoner kommunikerer med hinanden ved hjælp af radiobølger via antenner, fx på hustage og i høje mobilmaster. Radiobølgerne fra mobiltelefonen udsendes udelukkende, når der overføres data. Der sker under samtaler, ved af udvekling af SMS-beskeder, eller ved afsendelse og ved modtagelse af data via nettet.

Gode råd:

1. Brug head set eller håndfri funktion med øresnegl ved samtale
2. Brug højtalerfunktionen

3. Betragt IKKE mobiltelefonen som et gammeldags telefonrør
4. Brug SMS i stedet for at ringe, når det drejer sig om enkle beskeder
5. Begræns antallet af samtaler, når sende- / modtageforhold er dårlige
6. Begræns varigheden af samtaler
7. Sov ikke med telefonen tæt ved hovedet
8. Begræns samtaler under dårlige sende- / modtageforhold og i transportmidler
9. Dæk ikke telefonen til med sølvpapir, antistrålings covers eller lignende
10. Sammenlign telefoners SAR-værdi (strålingsrisiko)
       (Jo lavere SAR-værdi - jo lavere sygdomsrisiko)

Hvad er SAR?

SAR betyder Specific Absorption Rate og måles i watt per kilogram (W/kg).
SAR-værdien er udtryk for den effekt, som et område af kroppen på mellem 1 og 10 gram kropsvæv maksimalt modtager fra mobiltelefonen - altså i den mest ekstreme situation.

Grænseværdier for SAR

Det er en anerkendt risiko for, at stråling fra mobiltelefoner udgør en stor sygdomsrisiko. Derfor er der fastsat grænseværdier for SAR både i EU og i USA. De gældende standarder (2.0 W/kg) har ikke ændret sig, siden de blev grundlagt i 1993.

 EU
– I EU er SAR-grænseværdien 2.0 W/kg gennemsnitligt fordelt over 10 gram kropsvæv (fastsat af ICNIRP).
USA
- I USA er den 1.6 W/kg gennemsnitligt fordelt over 1 gram kropsvæv gældende for hovedet (Fastsat af FCC -Federal Communications Committee)

Kilde: EHS foreningen

Kilde: SST - Læs Sundhedsstyrelsens anbefalinger her