Bombe fra ny regering: Skærer i seniorpensionen

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af J. Bøgen

Samtidig bliver kravende til, hvornår man kan få seniorpension, ændret markant.

Politikerne har tidligere i dag sagt på et pressemøde, at seniorpension og Arne-pension bliver lagt sammen.

Læser man regeringsgrundlaget dækker det udsagn over en markant nedskæring i seniorpension. Det skriver DR.

Seniorpension er for dem, der har mindre end seks år til pensionsalderen og højst kan arbejde 15 timer om ugen.

Den nye regering vil halvere det, så det kun er dem, der har tre år til pensionsalderen, der kan få seniorpension.

Sammenlægning af seniorpensionen og Arne-pensionen betyder, at der vil være to indgange i den nye pensionsmodel.

Der vil være en rettighedsbaseret model, som svarer til Arne-pensionen, og så vil der være en visitationsmodel, der svarer til seniorpensionen.

Begge ydelser vil for fremtiden have et niveau på cirka 15.000.

Det giver en højere sats for danskere på Arne-pension, da den nuværende sats for denne er 13.740 kroner om måneden.

Til gengæld er der tale om et markant fald i ydelsen for seniorpensionister.

I dag kan enlige seniorpensionister på 19.360 kroner om måneden, og gifte og samlevende kan 16.457 kroner.

De to tal bliver altså skåret, og særligt for enlige på seniorpension kommer det til at kunne mærkes, når man fremover får mere end 4000 kroner mindre om måneden.

Arne-pensionen er en særlig pensionsordning til nedslidte, der har fået mulighed for at trække sig fra arbejdsmarkedet før tid, fordi deres krop ikke kan holde til det mere.

Du har ret til at gå 1, 2 eller 3 år tidligere på pension, hvis du blandt andet opfylder betingelserne for, hvor mange år du har været tilknyttet arbejdsmarkedet (optjening af anciennitet).

Det antal år, du har været i arbejde, når du er 61 år (opgørelsestidspunktet), er afgørende for, om du kan få det, der hedder tidlig pension:

  • 44 år på arbejdsmarkedet giver ret til 3 år med tidlig pension

  • 43 år på arbejdsmarkedet giver ret til 2 år med tidlig pension

  • 42 år på arbejdsmarkedet giver ret til 1 år med tidlig pension