Ældrecheck - afhængig af din formue

Livet som pensionist

01/3/22 | 12:18

Skrevet af Redaktionen

En Ældrecheck er en supplerende pensionsydelse til folkepensionister - uden likvid formue

Som folkepensionist er man berettiget til at få en ældrecheck udover sin alm. folkepension hvis ens personlige tillægsprocent og likvide formue tillader det.
Udbetalingen af ældrechecken sker som regel automatisk, når du har oplyst din formue til Udbetaling Danmark - og hvis du opfylder betingelserne.

Udbetaling af ældrechecken

Ældrechecken bliver udbetalt én gang om året til din NemKonto. Pengene bliver udbetalt som en del af din folkepension den sidste hverdag i januar.

Der er flere betingelser, man skal opfylde for at være berettiget til at modtage en ældrecheck.

I 2022 skal du have:
- berettiget til folkepension pr. 1. januar
- en personlig tillægsprocent højere end nul
- en likvid formue pr. 1. januar, der er mindre end 93.000

Din likvide formue pr. 1. januar kan bestå af:
- indestående i pengeinstitutter m.v., herunder nedsparingslån og kassekredit med pant i fast ejendom

- kursværdien af deponerede obligationer

- pantebreve i depot

- kursværdien af børsnoterede aktier

- kursværdien af investeringsforeningsbeviser

- kontant beholdning

- kassekredit med sikkerhed i fast ejendom

- andre værdipapirer, herunder værdipapirer i udlandet.

- gældsbreve, f.eks. i forbindelse med lån til børn

HUSK:
- friværdi i fast ejendom bliver ikke regnet med i din likvide formue
- de indkomster, som du fik udbetalt i slutningen af december, og som bliver beregnet til dækning af dine leveomkostninger (fx folkepension og ATP), ikke bliver regnet med i din formue
- din ægtefælles/samlevers likvide formue pr. 1. januar bliver regnet med
- det ikke er sikkert, du kan få ældrecheck, hvis du bor i udlandet. Det afhænger af, hvilket land du bor i.

Kilde: borger.dk