Ældre skal kunne føle sig trygge på nettet

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af Redaktionen

I Danmark kan det være en udfordring, hvis man ikke er fortrolig med computere eller begå sig på nettet. Den yngre del af ældregruppen har den fordel, at de formentlig har nået at arbejde en årrække med computere og derfor har en basal viden på området.

Ældre skal kunne føle sig trygge på nettet

I Danmark kan det være en udfordring, hvis man ikke er fortrolig med computere eller begå sig på nettet. Den yngre del af ældregruppen har den fordel, at de formentlig har nået at arbejde en årrække med computere og derfor har en basal viden på området. Og offentlige kampagner og IT-kurser tilbydes på blandt andet biblioteker og gennem Ældresagen, så der er mulighed for at få grundlæggende viden og kompetencer om at færdes sikkert på nettet.

Men faktisk er det ikke længere kunsten at begå sig på internettet, som er udfordringen for den ældre generation. Ifølge Ældre Sagens egne tal fra 2017 har 18 af landets 215 lokalafdelinger lukket deres IT-tilbud ned, fordi hver tredje kursist er forsvundet . Og antallet af ældre over 65 år, der aldrig har været på nettet, er faldet fra 515.000 i 2010 til 210.000 i 2017. Samtidig er der godt 44.600 flere ældre, der har sagt ja tak til Digital Post i løbet af de seneste to år.

Fokus på brugernes sikkerhed

En af udfordringerne for de ældre ved hjemmesider er, hvis informationer om sikkerhed ikke er i top på offentlige myndigheders såvel som private virksomheders hjemmesider. Når man ikke er fortrolig med eller vant til at begå sig på internettet, er risikoen for at begå fejl eller blive udnyttet af hackere eller andre kriminelle større.

Så hvad kan virksomheder og offentlige myndigheder gøre for at tage deres ansvar over for brugerne alvorligt? Særligt med fokus på den ældre generation, som ikke er opmærksom på fælder og fejlgruber.

Hos Ældresagen gør man naturligvis et stort arbejde ud af at hjælpe de ældre medlemmer med at lære om IT-sikkerhed på nettet. På deres hjemmeside kan man blandt andet finde lister over hjemmesider med gode råd om sikker adfærd på nettet .

Private udbyderes ansvar

Men også blandt private udbydere har man en moralsk forpligtelse til at vejlede de ældre borgere i forhold til sine produkter. F.eks. er online casino blevet populært også blandt den ældre generation, og ikke alle spillesteder er sit ansvar bevidst. Derfor er der også kommet stram lovgivning på området. 

Et tredje område er online shopping, hvor ældre efterhånden er godt med som kunder, men måske  er mere sårbare over for svindel end de unge pga. deres manglende erfaring. Her har forbrugermagasinet Tænk udgivet en video om sikker adfærd på nettet.

Et godt initiativ, som blev stiftet i 2000, er non profit organisationen www.emaerket.dk, som garanterer sikker og gennemsigtig e-handel i Danmark. Og i 2016 blev der oprettet en klageportal under EU, som skal gøre e-handel sikrere på tværs af EU-landene.  

I den nuværende regeringens nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed - 2018-2021 skriver de at ”Myndigheder og virksomheder har et vigtigt ansvar for at sikre, at sikkerhedstiltagene følger med udfordringerne”. Så der er fokus på sikkerhed- nu mangler vi bare at se, at det munder ud i konkrete tiltag hos flere virksomheder og myndigheder.