Ældre kan få tandlægehjælp for kun 555 kroner om året

Livet som pensionist

25/6/22 | 08:27

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af Kathrine Frich

Er man ældre og har problemer med at komme til tandlægen kan man tilmelde sig den kommunale omsorgstandpleje for 555 kroner årligt

Sunde tænder er vigtigt for kroppens generelle sundhed. Derfor er det også vigtigt at gå til tandlæge. Har man ikke råd til det som ældre eller pensionist er der dog hjælp at hente. 

Omsorgstandplejen

Er man ældre og så syg eller handicappet at man ikke har mulighed for at komme til tandlægen er der hjælp at hente. Omsorgstandplejen er et kommunalt tilbud til præcis den gruppe. 

Det kan dog også være ældre der bor på plejehjem eller som er gangbesværede men stadig i eget hjem. 

For at kunne få tilbudt omsorgstandpleje er det afgørende hvorvidt den ældre kan bruge almindelige muligheder for tandbehandling. 

Det koster 555 kroner om året at være tilmeldt den kommunale omsorgstandpleje, men så er alt tandpleje gratis. 

Beløbet bliver automatisk fratrukket i den sociale pensionsudbetaling.

Er det nødvendigt at man kommer på en tandklinik for at få behandling, dækker bevillingen også transport til og fra behandling.

Du kan læse mere om omsorgstandplejen her

Helbredstillæg

Er man stadig i stand til at benytte den almindelige tandlæge kan man søge om økonomisk hjælp i form af Helbredtillægget

Du kan søge kommunen om helbredstillæg, hvis du er folkepensionist. Du kan også søge, hvis du modtager førtidspension efter de gamle regler, dvs. reglerne fra før 2003.

Størrelsen af dit helbredstillæg afhænger af din personlige tillægsprocent. Hvis tillægsprocenten er mindre end 100, får du udbetalt tilsvarende mindre i helbredstillæg. Du kan ikke få helbredstillæg, hvis din personlige tillægsprocent er nul.

Den personlige tillægsprocent fastsættes af Udbetaling Danmark i forbindelse med beregningen af din pension. Du kan se størrelsen af din personlige tillægsprocent i de breve, du modtager fra Udbetaling Danmark med oplysninger om ændringer i din pension.

Du kan læse mere og ansøge om helbredstillægget her