17 milliarder udbetalt til pensionister i 2022: Forventer stigning næste år

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af Kathrine Frich

Brev på vej til alle, der får ATP pension

Trods turbulente økonomiske tider kan nuværende og kommende pensionister regne med, at deres udbetalinger fra ATP Livslang Pension er uændrede næste år. Samlet forventes udbetalingerne at blive de højeste nogensinde.

Det skriver Ritzau

ATP sender i disse dage årsbreve ud til modtagerne af ATP Livslang Pension. I brevene fremgår det, hvilke beløb man får udbetalt i ATP Livslang Pension hver måned i 2023 som supplement til sine øvrige pensionsudbetalinger. De samlede udbetalinger har været stigende år for år. Det skyldes både længere levetid, og at danskerne bliver længere på arbejdsmarkedet.

Garanteret beløb til pensionisterne

Den gode nyhed er, at beløbet ikke ændrer sig til trods for hårde økonomiske tider. ATP Livslang Pension er et garanteret produkt, og forretningsmodellen sikrer, at medlemmernes pensioner vil være uændrede i 2023:

”ATP’s vigtigste opgave er at udbetale den pension, vi har lovet vores medlemmer. Det løfte kan vi holde – også i turbulente tider – fordi vi har en robust forretningsmodel. Selvom 2022 også for ATP har været et år præget af uro på de finansielle markeder, kan medlemmerne regne med, at de får den ATP Livslang Pension, de er lovet,” siger Kim Kehlet Johansen, Chief Risk Officer i ATP.

”At de samlede udbetalinger er på det højeste niveau historisk set, skyldes at der dels er flere pensionister, men også at vi ser flere og flere der forlader arbejdsmarkedet senere, og derfor har haft længere tid til at indbetale ATP-bidrag” uddyber Kim Kehlet Johansen.

Hvad de enkelte danske pensionister får udbetalt, afhænger af hvor meget den enkelte har indbetalt til ATP i løbet af deres arbejdsliv.

I 2022 vil der samlet blive udbetalt knap 17 mia. kr. til pensionisterne. Det er ca. 3,5 procent mere, end der blev udbetalt i 2021. Udviklingen forventes at fortsætte i 2023.

Fakta

  • ATP Livslang Pension er en obligatorisk opsparing med flere end fem mio. medlemmer. Der udbetales ATP Livslang Pension til næsten alle pensionister, og ydelsen er garanteret og livsvarig.

  • ATP Livslang Pension er et supplement til folkepensionen og indgår som en del af den fælles grundforsørgelse sammen med folkepensionen.

  • For ca. 40 pct. af alle nuværende folkepensionister er ATP Livslang Pension den eneste pensionsindtægt ud over folkepensionen. ATP Livslang Pension er dermed en af grundpillerne i det danske pensionssystem.

  • ATP Livslang Pension er en pension, som den enkelte lønmodtager selv er med til at spare op til. Det aflaster de offentlige pensioner og er med til at sikre et dansk pensionssystem, som er holdbart på sigt – et økonomisk bæredygtigt pensionssystem.