Trist historie: Lille hund mister livet efter en tur i hundeskov ved Hanstholm

Kæledyr

23/9/22 | 08:36

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af Charlotte Friis

Midt- og Vestjyllands Politi efterforsker lige nu en sag om en hund, der er død efter en tur i en hundeskov ved Hanstholm.

En ældre dansk-svensk gårdhund mistede livet efter en tur i en hundeskov ved Hanstholm d. 31. august. Her var hunden tilsyneladende kommet i et hundeslagsmål med to større hunde. Den lille hund afgik efterfølgende ved døden.

Lokalpolitiet i Thisted, der lige nu efterforsker sagen, bekræfter, at de har modtaget en anmeldelse om et hundeslagsmål i hundeskoven ved Hanstholm. Politiet et dog sparsomme med oplysninger i sagen, da den stadig efterforskes.

Ifølge politiet er ejeren af hunden blevet afhørt, men det endelige hændelsesforløb, der gik forud for slagsmålet, er ikke endeligt fastlagt, ligesom man heller ikke endeligt har fastslået, om hundens bidskader er den egentlige årsag til dødsfaldet.

Det siger loven

Selvom politiet altså ikke vil udtale sig specifikt om den konkrete sag, vil de dog gerne komme med et par generelle betragtninger i forhold til sager om bidskader, der opstår i hundeskove.

Ifølge politiassistent Poul Østergaard ved Særlovcentret i Viborg, hvor de efterforsker den aktuelle sag, skal man som hundeejer ifølge § 6 i hundeloven således foretage sig det fornødne for at sikre, at ens hund ikke forvolder skade på andre – det gælder også i en hundeskov.

Han tilføjer desuden, at man, hvis man færdes med sin hund uden for hundeskove, ifølge hundeloven er forpligtet til, at man enten fører sin hund i snor, eller at den er ifølge med en person, som har fuldt herredømme over den.  

I Naturstyrelsens hundeskove er det tilladt at lade sin hund løbe frit, dog under forudsætning af at man har fuldt herredømme over den. Ifølge tidligere domme betyder fuldt herredømme, at hundeføreren kan standse hunden, hvis den fx angriber andre dyr og mennesker.