Ny forskning: Sådan påvirkes dit kæledyr af dine følelser

Kæledyr

15/09/2023

Foto: Agria Dyreforsikring
Foto: Agria Dyreforsikring

Skrevet af J. Bøgen

Hvordan og hvor tæt du knytter dig til dit kæledyr har betydning for dyrets personlighed og trivsel

En forskergruppe ved Helsinki Universitet har set nærmere på et tidligere uudforsket område – nemlig hvordan menneskers og dyrs individuelle personlighedstræk og adfærdsmønstre påvirker både kæledyrenes og deres ejeres velbefindende og trivsel.

Forskergruppen er ikke i tvivl: Der er en sammenhæng mellem ejerens og kæledyrets personlighed og trivsel – ligesom den måde vi knytter os til vores kæledyr på kan have stor indflydelse på hundens eller kattens adfærd.

Angst og bekymring påvirker dyrene

Forskerne har lånt en teori fra menneske-psykologien, den såkaldte tilknytningsteori, som normalt bruges til at beskrive, hvordan børn knytter bånd til deres forældre, og i det nye studie undersøges det, hvilken betydning menneskers og dyrs individuelle personlighedstræk og adfærdsmønstre kan have for eventuelle udfordringer i tilknytningen mellem dyr og menneske.

Psykolog og ph.d.-studerende Aada Ståhl er en del af forskergruppen bag undersøgelsen. Hun forklarer, at for nogle kæledyrsejere betyder forholdet til deres dyr ikke kun glæde og lykke. Det kan i stedet medføre negative følelser som bekymring og angst.

"Angst i forbindelse med tilknytning betyder, at dyreejeren har en overdreven bekymring for, at der skal ske noget – for eksempel at dyret bliver sygt eller risikoen for at miste dyret på anden måde. Karaktertræk hos kæledyrsejeren, såsom dårligt mentalt helbred og neurotisk personlighed, er knyttet til den angstbaserede tilknytningstype," forklarer Aada Ståhl.

Adfærd skaber afstand

Undersøgelsen påviste desuden en anden form for utryg tilknytning imellem kæledyr og deres ejere, nemlig den såkaldte undgående tilknytning: Undgåelse betyder, at man prøver at holde afstand til kæledyret, hvilket primært ses i forhold til hundes adfærd.

"Undgående tilknytning ses hos kæledyrsejere, der har hunde, som udviser uønsket adfærd. Det kan være impulsivitet, uopmærksomhed eller endda aggression," siger Aada Ståhl.

Som hund, så herre

Aada Ståhl og forskergruppen har også kigget på kæledyr og kæledyrs-ejere med en tryg relation:

"Dyr, der har en tendens til at søge nærhed og interaktion, er ofte spejlet i en lignende tendens hos ejeren, det vil sige, at hunden eller katten og ejeren har et tættere forhold til hinanden. Tidligere undersøgelser på området har vist, at der er klare sammenhænge mellem menneskers personlighedstræk og den form for forhold, de har til deres kæledyr. Men at dyrenes personlighedstræk og adfærdsmønstre kan kædes sammen med kvaliteten af ​​ejerens tilknytning – det er noget helt nyt," mener Aada Ståhl:

"Kvaliteten af ​​menneske-kæledyr-båndet har en væsentlig indflydelse på livet sammen. Derfor kan kendskab til sammenhængen mellem personlighedstræk og tilknytning gøre det lettere at vælge den type kæledyr, der passer til dig."

  • Undersøgelsen hedder "Improving Human-Pet Relationships: New Research Explores the Unique Bond Between Owners and Companion Animals" – dvs. "Forbedring af forholdet mellem mennesker og dyr: Nye opdagelser kan forklare det unikke bånd mellem kæledyrsejere og deres kæledyr".

  • Projektet er udført af en forskergruppe, ledet af professor Hannes Lohi ved Helsinki Universitet, med støtte fra Agria og SKK Forskningsfond.

  • Undersøgelsen omfattede 2.724 kæledyrsejere, 2.545 hunde og 788 katte og er dermed et væsentligt bidrag til forståelse af dyrepsykologi.