Gør din hund? Det findes der faktisk en lov imod i Danmark

Kæledyr

23/08/2023

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af J. Bøgen

Loven opstiller konkrete eksempler på, hvornår myndighederne skal skride ind.

Hunde gør. Sådan er det bare. Og det er selvfølgelig også i orden, at Fido kommunikerer med andre artsfæller.

Men hvis man er nabo til en hundeejer, eller måske selv har en firbenet ven, der gør mere, end man lige kan overskue, så kan der faktisk være en risiko for, at hunden overtræder loven.

Ja, der er faktisk lavet regler for hundegøen. De findes i hundeloven, og det kan i værste fald ende med, at hunden skal fjernes.

Det siger loven

Helt konkret regulerer hundeloven de situationer, hvor en hun gør eller hyler så meget, at det vedvarende forstyrrer naboer til hundeejeren.

I første omgang kan en nabo klage over hundens larm, og her kan politiet så pålægge ejeren, at hunden skal holdes indendøre. I værste fald skal hunden helt fjernes fra ejendommen, hvis påbuddet ikke bliver efterlevet.

Men hvornår er det så for meget gøen og hylen til, at man er i sin gode ret til at klage over naboens Fido? Udvalget bag hundeloven har lavet en række eksempler på, hvornår naboernes klage skal få myndighederne til at skride ind, og de lyder:

  • Hvis en hund gør i ca. 30 minutter i træk, mere end tre af ugens dage

  • Hvis en hund gør i ca. fem minutter i træk, fire eller flere gange om dagen, i mere end tre af ugens dage

  • Hvis en hund gør kortvarigt (under ca. fem minutter), men sammenlagt i mere end ca. 60 minutter på en dag, mere end tre af ugens dage

Ovenstående er eksempler på tilfælde, og det er derfor ikke en udtømmende liste over situationer, hvor man har myndighederne på sin side i tilfælde af en klage.

Vær dog opmærksom på, at det næsten altid er en skønssag, og at tingene ikke nødvendigvis når en afslutning lige med det samme.

Inden man tager fat i myndighederne, er det desuden en god idé, at man prøver at tale med hundeejeren selv, og ser om man kan løse problemet den vej.

Kilde: Legaldesk