Vinteren kommer: 3 ting på boligen, du skal tjekke for at undgå alvorlige fugt- og vandskader

Hus og have

09/11/2023

Foto: Gjensidige
Foto: Gjensidige

Skrevet af J. Bøgen

Vintermåneder med minusgrader, regn og sne øger risikoen for vand- og fugtskader, men skaderne kan forebygges.

Det danske vintervejr byder som regel på rigelige mængder af regn, frostgrader og sne, og vintersæsonens vejr gør ikke kun dagligdagen lidt mere besværlig, men den kan også være en hovedpine for boligejere, der forsøger at sælge deres bolig.  

Vinterens våde og kolde vejr har nemlig ofte betydning for den tilstandsrapport som tusindevis af husejere får lavet i forbindelse med boligsalg, og hos NRGi, der årligt besøger over 25.000 hjem for blandt andet at lave tilstandsrapporter, er det særligt fugt- og vandskader, der fylder i vintermånederne.  

Det forklarer Bo Halm Andersen, der er byggesagkyndig og energikonsulent i NRGi.  

“Ligesom biler skal til serviceeftersyn, anbefaler vi også, at boligejere løbende tilser og vedligeholder deres bolig, og særligt når årstiderne skifter. Fugt- og vandskader kan føre til skimmelsvamp, hvilket kan være meget usundt at bo i og kan være dyrt at få bugt med. Derfor er det altid en god idé at tage små skader i opløbet, så man ikke risikerer at få en grim overraskelse i tilstandsrapporten,” siger Bo Halm Andersen

Overser steder, vi sjældent kommer

Fugt- og vandskader er også hver år et stort tema hos Gjensidige. Det fortæller direktør i skade Henrik Sagild, der er enig i, at man som boligejer bør holde et vågent øje med boligens tilstand for at forebygge skader. 

“Vi oplever desværre, at mange boliger får fugtskader eller svamp, fordi der ikke løbende bliver taget hånd om tegn på skader, utætheder i bygningen og lignende. Begyndende skader kan ofte undgås, hvis boligejere holder øje med boligens forfatning og somme tider beder en håndværker eller byggesagkyndig om at tilse eventuelle skader. Det er langt billigere at forebygge end at udbedre skader i det lange løb,” siger han. 

Ifølge Bo Halm Andersen er de fleste danskere dog gode til at vedligeholde deres boliger, men der kan være steder i boligerne, som man ofte overser, fordi man ikke kommer der så ofte.

Og her kan der gemme sig skader, som kan løbe op i mange tusinde kroner. 

“Eksempelvis er det de færreste, der til hverdag færdes på taget. Men det er altså en god idé at gå derop et par gange om året og se tagkonstruktionen godt igennem. Loftet er ligeledes et sted, hvor der kan komme vand ind og gøre relativt stor skade, hvis man ikke tænker over at komme derop en gang imellem og sikre sig, at der er tørt,” siger Bo Halm Andersen. 

3 områder, du skal være opmærksom

Løse tagsten

Taget er det første, der står for skud, når det regner eller sner.

Efter voldsomt blæse- eller regnvejr er det derfor vigtigt at være opmærksom på løse og revnede tagsten, hvor vand kan trænge igennem.

Løse tagsten kan skubbes på plads igen, ligesom en knækket tagsten hurtigt kan udskiftes med en ny.  

Slidte vinduesrammer og vedligeholdelse af træværk  

Når regn rammer et vindue, samler det sig ofte i bunden, hvilket kan føre til råd i bundstykket af vindueskarmen.

Hvis skaden allerede er sket, kan det i de fleste tilfælde repareres ved at slibe bundstykket ned og male eller lakere det på ny.

Generelt er det vigtigt at vedligeholde træværk løbende for at undgå råd- og svampeskader.  

Udvaskede fuger mellem mursten  

Revnede, sprækkede eller udvaskede fuger mellem mursten får som regel et gult hussymbol i tilstandsrapporten, idet både vand- og fugtskader kan opstå heraf.

Er fugerne i dårlig stand, skal de gamle fuger skrabes ud og erstattes med nye og friske.