Opråb til danske haveejere: Det er tid til at bekæmpe kæmpe bjørnekloen

Hus og have

03/05/2023

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af Kathrine Frich

Sådan kommer du bedst af med den invasive plante.

Det er forår og lige nu springer planter og blomster ud i fuldt flor. Det gælder desværre også kæmpebjørnekloen, som er kendt for at udgøre en trussel mod både natur og folkesundhed. Derfor er der rigtig god grund til at bekæmpe planten, fortæller Lisbeth S. Johannsen, der er miljømedarbejder ved Tønder Kommune.

”Kæmpebjørnekloen er uønsket i vores natur. Planten hører ikke hjemme i Danmark, den vokser kraftigt, spreder sig meget hurtigt og fortrænger alle andre planter. For mennesker kan planten også være et ubehageligt bekendtskab, fordi saften fra planten kan medføre alvorlige forbrændinger på huden, fortæller Lisbeth S. Johannsen”.

Plan for at bekæmpe bjørneklo

Helt tilbage i 2008 vedtog Tønder Kommune en indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørnekloen. Planen skal sikre bekæmpelsen af kæmpebjørneklo på både offentlige og private grunde, og dermed også sikre, at planten ikke spredes yderligere - og allerhelst udryddes.

I Tønder Kommune har alle grundejere pligt til at bekæmpe planten på deres egen grund, mens Tønder Kommune har ansvaret for at få bugt med kæmpebjørnekloen på alle de kommunale arealer. Og det er nu i forårsmånederne, at bekæmpelsen skal ske, inden kæmpebjørnekloen i løbet af sommermånederne springer ud og smider frø.

”Vi oplever desværre hvert år, at mange glemmer, at det igen er blevet tid til at bekæmpe planten. Den skal nemlig bekæmpes hvert år, indtil den ikke kommer mere. Det kan tage op til 10 år, og hvis man ikke når at bekæmpe den, inden den smider frø, så tæller de 10 år forfra, siger Lisbeth S. Johannsen.

Sådan bekæmpes den

Det er dog ikke kun i Tønder at man er plaget af Kæmpe Bjørneklo og derfor opfordres der til at danskere hele landet over gør en indsats for at komme planten til livs.

Hvis du er plaget af kæmpebjørnekloen, kan du på miljøstyrelsens hjemmeside finde en vejledning med gode råd til, hvordan du effektivt gør en ende på den invasive planteart.

Her skriver de blandt andet:

"Effektiv bekæmpelse starter med et godt kendskab til planten. Udryddelse kræver ofte en kombination af flere bekæmpelsesmetoder. Sidst i forløbet, når der kun er få overlevende planter tilbage, er ”den vandrende spade” uvurderlig i bekæmpelsen. Det vil sige, at hver gang området besøges, har man en spade i hånden og rodstikker de få planter, der opdages. "

Der findes dog også andre gode råd heriblandt: 

  • Afskæring af blomsterskærmene (en plante kan sætte flere tusinde frø)

  • Slåning

  • Jordbehandling

  • Græsning

  • Punktsprøjtning

  • Forsøg har vist at får meget gerne spiser bjørneklo, og de bliver derfor brugt i bekæmpelsen.

Fakta:

Kæmpebjørneklo er den eneste invasive planteart som er omfattet af lovgivning om bekæmpelse. Det indebærer, at kommunerne kan udarbejde indsatsplaner for bekæmpelse af kæmpebjørneklo og pålægge ejere eller brugere af arealer, hvor der findes kæmpebjørneklo, at bekæmpe planten i overensstemmelse med planen.