Miljøstyrelsen advarer: Ny invasiv art fundet i Danmark

Hus og have

04/07/2024

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af J. Bøgen

Den kan udkonkurrere andre planter og føre til iltsvind.

Flydende vandnavle er en beskeden lille plante, som kan udvikle sig til et kæmpe problem.

Den er fin som akvarieplante, men ude i søer og vandløb kan den brede sig, så den dækker store dele af vandoverfladen og skygger alt andet liv væk.

På den baggrund er flydende vandnavle vurderet som invasiv i EU, og derfor bekymrer det Miljøstyrelsen, at planten nu for første gang er fundet i Danmark.

Fundet blev gjort i en grøft i nærheden af et parcelhusområde ved Rørvig i Odsherred i udkanten af Hov Vig Vildtreservat af en borger, som indberettede det til artportalen arter.dk.

Forskere ved Københavns Universitet har siden bekræftet fundet. 

”Vi ved ikke, hvordan den er havnet der. Den er formentlig ikke blevet udsat forsætligt, men den kan være blevet hældt ud i grøften eller måske bare i et afløb i forbindelsen med rengøring af et akvarium,” forklarer Julian Dons Henriksen fra Miljøstyrelsens team for invasive arter.

Han understreger, at man altid skal være opmærksom på ikke at sprede kulturplanter i naturen, fordi de eventuelt kan være invasive og gøre stor skade.

Kan volde stor skade

Flydende vandnavle stammer fra Amerika og tilhører en slægt af krybende sumpplanter i vedbendfamilien, og der findes mange arter af familien over hele verden.

I Danmark er almindelig vandnavle naturligt hjemmehørende, og den volder ingen problemer.

Det gør flydende vandnavle imidlertid allerede i de europæiske lande, hvor den er blevet spredt langs vandløb og i søer.

Flydende vandnavle spreder sig vegetativt med stor hast, og udkonkurrerer andre arter i  søer, grøfter og vandløb, hvor plantedækket helt kan dække overfalden  Når den store plantemasse visner og rådner, bliver der desuden brugt så store mængde ilt, at det kan forårsage iltsvind og fiskedød.

Hjælp med at stoppe spredningen

Du kan være med til at stoppe udbredelsen af invasive arter ved at indberette dem til artsportalen arter.dk, hvis du finder dem i naturen.

Det hjælper Miljøstyrelsen i arbejdet med overvågning og bekæmpelse.

Fakta om Flydende Vandnavle

  • Latinsk betegnelse: Hydrocotyle ranunculoides

  • Tilhører en slægt af vedbendfamilien

  • Naturligt hjemmehørende i Nord- og Sydamerika

  • Vurderes som invasiv i EU

  • Bruges i akvarier