Kan koste dig 30.000 kroner i afgift - dette SKAL du have styr på i din have

Hus og have

16/10/2023

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af J. Bøgen

Hvis nu du mangler lidt ekstra motivation til at gå i gang med at klippe hæk og træer ...

Hvad vil du helst af med: Et par timer af din lørdag/søndag eller 30.000 kroner?

Det lyder som et absurd dilemma, men ikke desto mindre er det meget relevant.

Lars Christiansen, afdelingsleder for trafikafdelingen i Odsherred Kommune, opfordrer nemlig borgerne i kommunen til at få gang i haveredskaberne, da han helst vil undgå at skulle sende regninger ud.

Og her kommer så forklaringen: For den grønne bevoksning kan nemlig være medvirkende til at skabe farlige situationer i trafikken, som kan resultere i ulykker (for eksempel når hække, buske og træer hænger ud over vejen).

Derfor skal tingene trimmes, og hvis grundejeren ikke selv får det gjort, kommer kommunen og gør det - på grundejerens regning.

Det skriver TV 2 Øst.

"Vi er kommet ind i vækstsæsonen, hvor alt det grønne eksploderer. Nogle gange kommer det lidt for tæt på oversigtsarealer som udkørsler og veje. Ved udkørsler skal bilister kunne se, så en busk ikke skjuler en cyklist eller legende børn, så vi har en høj trafiksikkerhed," siger Lars Christiansen til mediet.

Kan hurtigt blive rigtig dyrt

Det er ikke noget nyt, at landets kommuner holder øje med bevoksning ud over veje og stier. Derfor har vejmyndighederne også mulighed for at give varsler og påbud til grundejere, hvis bevoksning kan øge usikkerheden i trafikken.

Myndighederne kan også vælge at klippe træer og buske på privat grund, og det er så her, grundejeren kan se frem til en regning efterfølgenden.

Lars Christiansen understreger, at det er i yderste konsekvens, da myndighederne ikke ønsker at sende store regninger ud. Derfor har der i forløbet op til en eventuel trimning på kommunens regning som regel været et længere forløb med tilsyn, varsler og påbud.

Men det kan altså blive en særdeles dyr omgang, hvis man ikke lytter til varslerne. Eksempelvis risikerer en grundejer med 50 meters bevoksning, hvor træerne hænger ud over vejen, at modtage en regning på mellem 20.000 til 30.000 kroner. Ejeren af en for høj hæk kan få en regning på op mod 3.000 kroner.

Hvornår skal du beskære og klippe ned?

Herunder finder du retningslinjerne for, hvornår du skal trimme hækken eller beskære træet:

  • Hække og buske skal klippes tilbage til skellinjen, så fortove, stier og kørebaner kan bruges i fuld bredde.

  • Træer og øvrig beplantning skal beskæres, så der er en frihøjde på mindst 3,5 meter over fortove, stier, rabatter samt grøfter og 4,5 meter over veje.

  • Gadelamper skal holdes fri for træer og øvrig beplantning i sådan et omfang at lyset uhindret kan nå veje, stier og fortove.

  • Skilte og brandhaner skal holdes fri for beplantning, så de er synlige og frit kan tilgås

Kilde: Odsherred Kommune