Du har pligt til at bekæmpe den: Kommune kommer med opråb til haveejere

Hus og have

17/04/2024

Foto: Tønder Kommune
Foto: Tønder Kommune

Skrevet af J. Bøgen

Det er den eneste plante i Danmark, der er omfattet af lovgivning om bekæmpelse.

Foråret er godt i gang, og lige nu springer planter og blomster ud i fuldt flor.

Det gælder desværre også kæmpebjørnekloen, som er kendt for at udgøre en trussel mod både natur og folkesundhed.

"Kæmpebjørnekloen er uønsket i vores natur. Planten hører ikke hjemme i Danmark, og den vokser kraftigt, spreder sig meget hurtigt og fortrænger alle andre planter. For mennesker kan planten også være et ubehageligt bekendtskab, fordi saften fra planten kan medføre alvorlige forbrændinger på huden," fortæller Michael Schillig, der er miljømedarbejder ved Tønder Kommune.

Helt tilbage i 2008 vedtog Tønder Kommune en indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørnekloen. Planen skal sikre, at kæmpebjørnekloen bekæmpes på både offentlige og private grunde og dermed sikre, at planten ikke spredes yderligere - og gerne på sigt udryddes.

Pligt til at bekæmpe på egen grund

I Tønder Kommune har alle grundejere pligt til at bekæmpe planten på deres egen grund, mens Tønder Kommune tager kampen mod kæmpebjørnekloen på alle de kommunale arealer.

Og det er nu i forårsmånederne, at bekæmpelsen skal ske, inden den i løbet af sommermånederne springer ud og smider frø.

"Vi oplever desværre hvert år, at mange glemmer, at de nu igen skal i gang med at bekæmpe planten. Den skal nemlig bekæmpes hvert år, indtil den ikke kommer mere. Det kan tage op til 10 år, og hvis man ikke når at bekæmpe den, inden den smider frø, så tæller de 10 år forfra," siger Michael Schillig.

Hvis du er plaget af kæmpebjørnekloen, kan du på miljøstyrelsens hjemmeside finde en vejledning med gode råd til, hvordan du effektivt gør en ende på den invasive planteart.

Ser du kæmpebjørneklo på kommunale arealer, er du meget velkommen til at kontakte Tønder Kommune på 74 92 95 96 eller sende en mail til Michael Schillig på misc@toender.dk

Den er giftig

Ifølge Miljøstyrelsen er kæmpebjørnekloens saft giftig, og man skal undgå hudkontakt med planten. Plantesaften gør huden ekstremt følsom over for sollys, og hvis huden udsættes for sollys, får man alvorlige forbrændinger. Samtidig kan huden kan blive ved at være følsom over for sollys i årevis.

Det svider ikke at få plantesaft på huden, og derfor skal man være særligt opmærksom og dække sin hud godt til, hvis man er i kontakt med kæmpebjørneklo. 

Hvis man får plantesaft på huden, skal man inden 20 minutter, vaske hudområdet med vand og sæbe, og huden skal beskyttes mod sollys i mindst 48 timer. Evt. kontakt læge i forbindelse med forbrændinger. 

Kæmpebjørneklo er en invasiv plante, som er uønsket i den danske natur. Den stammer oprindeligt fra Kaukasus og blev indført til botaniske haver i 1830’erne.

I de seneste årtier har den bredt sig voldsomt i den danske natur, hvor den fortrænger andre plantearter. Fugle, sommerfugle og de fleste andre dyr vil heller ikke leve under bjørneklo, kun nogle få insekter og snegle kan leve her. 

"n kommune kan pålægge ejere eller brugere af arealer, hvor der findes kæmpebjørneklo, at bekæmpe planten.