Vildt fund i mose i Egedal: Først dukkede en lårbensknogle op ...

Generelle nyheder

01/12/22 | 10:32

Foto: Lea Mohr Hansen, ROMU
Foto: Lea Mohr Hansen, ROMU

Skrevet af Redaktionen

Det skulle vise sig, at det slet ikke var det eneste, der lå skjult ...

Under en arkæologisk forundersøgelse i Egedal stødte arkæologer på skeletdele fra et ofret menneske.

Knoglerne blev fundet den 24. oktober under forberedelse af det projekt, der hedder Landskabsbyen, og som er en udvidelse af den bydel, der bliver opført omkring Egedal Rådhus.

Arkæologer fra museumskoncernen ROMU stod for at afdække, om byggeriet risikerede at ødelægge vigtige fortidslevn. Og her dukkede skeletdelene altså op.

"Vi fandt først en lårbensknogle og en kæbe, og da vi gravede området ud, stod vi tilbage med det meste af benene, bækkenet og kæben fra et menneske," fortæller Emil Struve Winther, der er arkæolog hos ROMU og har ansvaret for udgravninger i Egedal.

Selvom skelettet ikke er komplet og ikke har direkte spor efter ofring, for eksempel i form af skader efter en henrettelse, tør Emil Winther Struve alligevel godt tolke det som et moseoffer.

"Fundet lægger sig ind i en påvist tradition for, at man rituelt nedlægger både genstande, mennesker og dyr i mosen. Det har man gjort bredt gennem oldtiden, og det her er med overvejende sandsynlighed et offer for sådan et ritual. Tidligere fund viser, at det er et område, hvor der er foregået rituel aktivitet," fortæller han.

Rådhuset jubler

På rådhuset har kulturudvalgsformand Charlotte Haagendrup (C) endnu ikke fået armene ned.

"Da jeg hørte, at der var fundet rester efter et menneske, var jeg klar til at springe i gummi-støvlerne med det samme. Jeg synes det er helt fantastisk spændende at finde et menneske, der engang har levet her. Der melder sig så mange spørgsmål om, hvem vedkommende var, og hvordan han eller hun har haft det med at blive ofret," siger Charlotte Haagendrup.

Hun håber, at analyser af knoglerne kan give nogle svar på, hvem offeret var, og hvornår personen levede.

Og hun har et stort ønske om, at knoglerne vender tilbage på besøg i en montre, når byggeriet i området er færdigt.

"Jeg synes, det kunne være så interessant at udstille den her meget tidlige Egedal-borger i området. Vi har helt utrolig meget kulturarv her i Egedal, og det ville være fantastisk, hvis han eller hun kunne blive en del af fortællingen om det sted, vi bor," siger Charlotte Haagendrup.

Byggeriet ved Landskabsbyen fortsætter som planlagt. Ønsker bygherren at bygge, netop hvor moseliget blev fundet, vil det kræve en regulær arkæologisk udgravning for at sikre alt af kulturhistorisk værdi i jorden, inden byggeriet fortsætter.

Læs mere om fundet af moseliget og området, det blev fundet i – set med arkæologernes øjne i artiklen Nærkontakt på tværs af årtusinder.

ROMU har det samlede, lovafledte, kulturhistoriske ansvar i Egedal Kommune. Museumsorganisationen skal i henhold til museumsloven foretage arkivalsk kontrol forud for nye byggesager for at sikre eventuelle væsentlige bevaringsværdier for eftertiden.