Vil ændre dansk abortlov: Piger på 15 år skal ikke have tilladelse fra forældre

Generelle nyheder

09/01/2023

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af Kathrine Frich

Efter 50 år med fri abort er det tid til at revurdere

I 2023 runder Danmark 50 år med fri abort. For Sex & Samfund, der har kæmpet for rettigheden siden 1956, giver det anledning til både markering og reformering. Den nuværende abortgrænse er ikke fulgt med tiden. Derfor mener Sex & Samfund, at abortgrænsen skal udvides fra 12. til minimum 18. graviditetsuge.

Det skriver Via Ritzau

Da aborten blev fri for 50 år siden, lagde man abortgrænsen ved 12. graviditetsuge. Hovedårsagen var dengang, at grænsen minimerede den medicinske risiko for komplikationer hos den gravide. Men i dag foretages der også sikre aborter i Danmark mellem 12. og 22. graviditetsuge, hvis den gravide får tilladelse af et regionalt abortsamråd.

Sex & Samfund ønsker at hæve abortgrænsen fra 12. til minimum 18. graviditetsuge af flere årsager. Først og fremmest at flere kvinder skal have ret til at bestemme over eget liv og krop.

Sættes op til 18. uge

I Danmark er der op mod 800 gravide om året, som ønsker en abort efter 12. uge. Men de skal igennem en samrådsprocedure og har dermed ikke selv lov til at træffe beslutningen.

”Vi har set aborten under pres globalt. Det illustrerer tydeligt, at der er brug for, at vi får talt om den frihedsrettighed, som aborten er i Danmark og hvor stor værdi, den har for et ligestillet samfund. Ved at hæve ugegrænsen til 18. uge, styrker vi reelt kvinders ret til at bestemme over eget liv og krop,” siger Majbrit Berlau, generalsekretær i Sex & Samfund.

Sex & Samfund peger også på, at vi i dag har langt mere forfinede sundhedsinformationer om fosterets helbredstilstand, som forældrene først har adgang til efter den 12. uge – og som forældrene ikke selvstændigt kan træffe beslutning om.

”Sex & Samfund har siden 1956 kæmpet for ønskebørn. Det kræver, at kvinder kan træffe beslutning om, hvor mange børn, de ønsker, og hvornår, de ønsker dem. Forudsætningen for det valg er seksualoplysning, adgang til prævention og ikke mindst den frie abort,” siger Majbrit Berlau.

Skal selv bestemme

I dag skal ugifte gravide under 18 år have tilladelse til aborten fra forældre (eller værge). En gravid kan dog søge samrådet om at blive fritaget for forældresamtykke.

Sex & Samfund mener, at unge, der er fyldt 15 år, selv skal kunne give samtykke til abort.

Unge over den seksuelle lavalder skal kunne give samtykke til abort. En så afgørende beslutning er den unge kvindes alene og må ikke være underlagt social kontrol fra en forælder eller værge,” siger Majbrit Berlau.

Sex & Samfund mener desuden, at abortlovgivningen bør revideres og opdateres eksempelvis hvert 10. år, så den altid er tidssvarende og tilgodeser den gravides ret til kropslig selvbestemmelse i videst muligt omfang.

Sådan er reglerne i dag

  • Kvinder over 18 år, der opholder sig i Danmark, har fri adgang til abort før udgangen af 12. graviditetsuge. Hvor langt graviditeten er nået, vurderer man ved en ultralydskanning. Kvinden skal ikke begrunde sit valg.

  • I hver region findes et Samråd for abort og sterilisation, der tager stilling til de sager, hvor kvinden er længere henne end 12 uger. Samrådet består af 3 personer: To læger og en person fra kommunen med en social eller juridisk uddannelse.

  • Er kvinden under 18 år og ugift, skal der være tilladelse til aborten fra forældre (eller værge). Hvis en kvinde ikke vil involvere sine forældre, kan Samrådet efter ansøgning give tilladelse til abort uden forældresamtykke.