Undersøgelse viser: Disse danskere pjækker mindst fra arbejde

Generelle nyheder

05/09/2023

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af J. Bøgen

340.000 danskere har mindst en gang meldt sig syg uden at være det.

Det koster virksomhederne og samfundet mange milliarder hvert eneste år, når medarbejderne melder sig syge. Faktisk koster sygefravær hvert år samfundet op mod 46 milliarder kroner.

Sygdom kan selvfølgelig ikke undgås fuldstændig, men det er ikke altid, at en medarbejder er syg, selv om det er den melding, der bliver givet til arbejdsgiveren.

Således viser en ny analyse fra Dansk Erhverv, at 11 procent af de beskæftigede danskere har taget en sygedag uden at være syg. 33 procent melder, at de kender nogen, der har gjort det samme.

Det er nogenlunde samme niveau, som da Dansk Erhverv fik foretaget lignende undersøgelser i 2020 og i 2022.

”Når 340.000 danskere i arbejde melder, at de tager mindst en sygedag, selv om de faktisk ikke er syge, så er det et alt for højt tal. For lad mig slå det helt fast: Pjæk er ikke okay. Det er ikke i orden at blive væk fra sit arbejde og få løn for det – hvis man ikke er syg, eller man ikke har aftalt det med sin arbejdsgiver. Hvis man bliver væk fra sit arbejde på den måde, er der jo opgaver, der enten ikke bliver løst, eller også skal kollegaerne løbe noget hurtigere for at nå det hele. Man kan argumentere for, at man aldrig helt kommer det til livs, men vores holdning er helt klart, at tallet burde være lavere.,” siger chefkonsulent Pernille Taarup fra Dansk Erhverv.

Danske virksomheder og staten har betalt ca. 720 millioner i lønninger til beskæftigede danskere inden for de seneste 12 måneder, som har holdt en sygedag uden grund.

Flest unge melder om sygefravær uden sygdom

I aldersgruppen 18 til 39 år er det i omegnen af hver femte, som angiver, at vedkommende har haft sygefravær uden reelt at være syg. For personer over 50 er tallet markant lavere.

”Det er interessant, men det er også svært at sige præcist, hvorfor det forholder sig sådan. Det kan være, at de yngre medarbejdere har en anden opfattelse af det at gå på arbejde, hvor man føler, at det er okay at tage en fridag uden at være syg, også selv om man får løn for det. Det kan også være, at de yngre simpelthen er mere ærlige omkring, at de gør det” siger Pernille Taarup.

Undersøgelsen viser desuden, at københavnere, fynboer og nordsjællændere oftere end nordjyderne melder sig syge uden at være det.

”Vi kan se, at der er signifikant flere fra Hovedstadsområdet, Fyn og Nordsjælland end i Nordjylland, som har taget en sygedag uden grund inden for de seneste tolv måneder. Men igen må jeg sige, at selvom det er et tankevækkende tal, så har jeg ikke et konkret bud på, hvorfor det forholder sig sådan,” siger Pernille Taarup.

Dialog er vigtig

Pernille Taarup anerkender, at der ligger et ansvar hos virksomheden og den daglige leder i forhold til at følge med i medarbejdernes trivsel.

Lederen skal gå i dialog med medarbejderen, hvis der er mistanke om pjæk. Få talt om hvad er det lederen oplever, og hvad skal være anderledes.

At tage den samtale som kan få afdækket, hvad pjækkeriet handler om, og hvad der skal til for at undgå det, hvis ikke medarbejderen selv gør det.

”Det største ansvar ligger dog hos den enkelte medarbejder. Føler man, at der er noget, der ikke er helt godt på ens arbejdsplads, så skal man tage fat i sin leder. Det kan være man er presset eller der er noget på arbejdspladsen, man påvirkes af, og i de situationer er det altså bedre både for medarbejderen og virksomheden, at medarbejderen går i dialog med ledelsen, så lederen har en mulighed for at hjælpe med en forandring. For det kan måske føles som en nem udvej lige at blive væk fra arbejde, selv om man er rask, men det er jo ikke på nogen måde en langtidsholdbar løsning,” siger Pernille Taarup.