Stor millionregning: Så meget kostede opgravning af døde mink

Generelle nyheder

15/6/22 | 06:46

Foto: Shutterstock

Skrevet af Kathrine Frich

Efter regeringen beordrede, at alle landets mink blev slået ned, måtte man begrave flere tusinde af dem – og efterfølgende grave dem op igen.

Den 3. november 2020 blev der af den danske regering udstedt en ordre om, at alle mink i Danmark skulle aflives. Det har senere vist sig, at der ikke var lovhjemmel til dette.

I alt er cirka tre millioner af de aflivede mink blevet begravet i massegrave. Det er dog af eksperter blevet påpeget, at det kan forurene grundvandet.

På baggrund af dette, er det af et flertal i Folketinget blevet krævet, at de mange døde mink bliver gravet og op efterfølgende destrueret på forsvarlig vis.

En stor del af de døde mink er blevet gravet ned ved de jyske byer Nørre Felding og Kølvrå. Her blev 13.000 ton gravet ned på militære arealer nær de to byer.

Årsagen til, at man var nødt til at grave en stor mængde af de døde mink ned var, at der på daværende tidspunkt ikke var tilstrækkeligt med kapacitet på forbrændingsanlæggene til at brænde dem alle.

Nu er de dog blevet gravet op igen, og det har naturligvis ført en regning med sig. Ifølge Berlingske har det dog vist sig, at regningen ikke blev helt så stor, som man havde kalkuleret med.

DR skriver, at oplysningerne om dette stammer fra et brev fra minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Rasmus Prehn, som er blevet sendt til Folketingets Finansudvalg.

I dette brev fremgår det, at den endelige regning for opgravning af de mange mink, endte med at være på 55 millioner kroner. Dette er blevet konkluderet godt et år efter, at selve opgravningen faktisk fandt sted.

Oprindeligt var der blevet sat 72 millioner kroner af til at betale for at grave de mange døde mink op.

Derudover var der fra Finansudvalget endda blevet givet hjemmel til, at udgifterne kunne løbe op i 150 millioner kroner.