Skoleelever skræmt på skolens område: Nu skal nordjyske måger skydes

Generelle nyheder

01/4/23 | 13:00

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af Kathrine Frich

Mågerne kan blive aggressive når de får unger, så de skal aflives inden.

Aabybro Skole og DGI Huset har længe haft problemer med sølvmåger, men nu er det blevet så slemt, at mågerne skal skydes.

Det skriver Nordjyske

Sølvmåger er en almindelig ynglefugl i Danmark og er den mest almindelige af de store måger vi har i Danmark. Det er også den største af de måger, der har sølvgrå ryg og sorte vingespidser.

Fuglene ynglede i 1800-tallet primært i vadehavsområder, ved vestjyske fjorde og omkring Kattegat. Siden 1950 har arten dog haft stor fremgang og er søgt væk fra deres normale områder og ind i landet.

Bliver aggressive når de har unger

De skrigende sølvmåger kan være aggressive når de har unger og det er også det der bekymre skolen og DGI huset, der nu har anmodet Jammerbugt kommune om at få reguleringsjægere ud og skyde fuglene.

Der er også mange fugle, og i år er antallet yderligere steget. I følge Steen Nielsen, der er afdelingsleder i Vej og Park i Jammerbugt kommune er der blevet talt op til 55 måger på taget af skolen på en gang.

Fuglene skræmmer blandt andet skolebørn og andre der bevæger sig på området og nu har Jammerbugt kommune hyret jægere fra Aaby Sogns Jagtforening til at tage sig af problemet.

Kan gå til angreb

Og selvom man skulle tro at sådan et par måger ikke kan gøre så meget ved os mennesker kan de faktisk finde på at angribe

"Lige nu er skolen plaget af dem på grund af larmen, og når vi kommer længere hen på året, bliver de aggressive, fordi de har unger, der skal lære at flyve, og kommer man i nærheden af dem kan de voksne nemt finde på at angribe," fortæller Steen Nielsen til Nordjyske.

Det er dog ikke kun ved DGI-Huset og skolen i Aabybro at kommunen har problemer med mågerne.

De har nemlig også søgt om tilladelse til at regulere sølvmågerne ved idrætscenteret i Fjerritslev.