Skal tage sig af vores børnebørn - men hver femte har ikke den rigtige uddannelse

Generelle nyheder

25/5/23 | 08:27

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af Redaktionen

Det er en fordobling siden 2012.

19 procent af de lærere, der i 2022 underviste i landets folkeskoleklasser, havde slet ikke en læreruddannelse.

Det viser en analyse, som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) har lavet for Danmarks Lærerforening.

I 2012 var tallet kun ca. 10 procent, mens det i 2021 lå på 18 procent.

Samtidig er det i stigende grad personer uden erhvervskompetencegivende uddannelse, der varetager undervisningen i folkeskolen.

Fx er andelen af læreransatte med gymnasial uddannelse som højest fuldførte uddannelse steget fra 4 procent til 10 procent i løbet af de seneste ti år.

Uholdbart og stærkt bekymrende

Tendensen bekymrer Danmarks Lærerforenings formand.

”Vi ser flere og flere undervisere uden læreruddannelse i folkeskolen. Størstedelen af dem er vikarer eller andre, der højst har studentereksamen med i bagagen. Det er stærkt bekymrende og uholdbart, for vi ved, at læreren er nøglen til at sikre både trivslen og elevernes udbytte af undervisningen. Det er en kompleks opgave at undervise, og det kræver en læreruddannelse at stå med det ansvar,” siger formand i Danmarks Lærerforening Gordon Ørskov Madsen.

Gordon Ørskov Madsen peger på, at løsningerne skal findes ved at gøre lærerfaget og arbejdet i folkeskolen attraktivt for de unge. Samtidig vil han have større fokus på at fastholde de erfarne lærere, der i stor stil forlader skolerne – og på at få nogle af de mere end 28.000 lærere, der i dag arbejder uden for folkeskolen, tilbage.

Umuligt at være den lærer, man gerne vil

I sidste ende understreger han, at det er samme håndtag, der skal drejes på - og det handler om at forbedre lærernes arbejdsvilkår og muligheder for at løfte opgaverne.

”Skal vi knække kurven, handler det om at gøre lærerarbejdet mere attraktivt og sikre større overskud i hverdagen. Når vi spørger lærere, der har forladt folkeskolen, hvad der fik dem til at kaste håndklædet i ringen, svarer de typisk, at rammerne gør det umuligt at være den lærer, man gerne vil. Der er simpelthen for lidt tid til at løse de mange og komplekse opgaver, der ligger i lærerarbejdet. Skal vi lykkes med at tiltrække og fastholde de uddannede lærere, kræver det mere tid og større overskud, og det handler i bund og grund om investeringer i folkeskolen,” siger Gordon Ørskov Madsen.

Analysen fra AE viser store regionale og lokale forskelle på, hvor stor en andel af lærerstyrken, der mangler en læreruddannelse. I flere kommuner på Sjælland er det omkring hver tredje lærer, der ikke har en læreruddannelse.

”Lokalt ser vi nogle tal, der ligger skyhøjt. Der ligger et stort ansvar ude i kommunerne for at gøre en målrettet indsats for at tiltrække og fastholde uddannede lærere til undervisningen, som jo faktisk er et krav i folkeskoleloven,” siger Gordon Ørskov Madsen.