Skal du på Kristi Himmelfartsferie? Så bør du holde dig fra disse veje, advarer ingeniører

Generelle nyheder

08/05/2024

Foto: Foreningen af Rådgivende Ingeniører
Foto: Foreningen af Rådgivende Ingeniører

Skrevet af J. Bøgen

Både vejene og broerne i de områder er i dårlig stand - og der er en direkte sammenhæng mellem vejenes stand og antallet af trafikulykker.

Når Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) mandag d. 13. maj udgiver rapporten 'State of the Nation 2024 Transportinfrastruktur', viser den nemlig, at tilstanden af de kommunale veje og broer er ringe, fortæller Adm. Direktør i FRI, Henrik Garver:   

”En af konklusionerne i ”State of the Nation 2024”, hvor Foreningen af Rådgivende Ingeniører tager temperaturen på den danske infrastruktur, er, at de kommunale veje og broer halser langt efter statsvejene i kvalitet.

De kommunale veje og broer er ganske enkelt ikke godt nok vedligeholdt.

Det handler eksempelvis om huller i vejen, men også om større vedligeholdelsesproblemer - og det koster på både trafiksikkerhed, trængsel og fremkommelighed.

Så husk; kør forsigtigt, når du rammer kommunevejene,” siger Henrik Graver, der er administrerende direktør i FRI. Han fortsætter:

”Når I er hjemme i egen kommune igen, så skal det være en opfordring fra FRI, at der i alle kommuner og med de folkevalgte i kommunalbestyrelserne og i Folketinget bliver taget fat på en drøftelse af, hvordan vi sikrer at de kommunale veje og broer kommer på niveau med de statslige.”

Anlægsloftet og finansieringsproblemer står i vejen

En af årsagerne til de kommunale veje og broers nuværende dårlige tilstand skyldes fald i kommunernes investeringer i vedligeholdelse infrastruktur. Efterslæbet på de kommunale veje og broer ligger i øjeblikket på 5-10 milliarder kr.

Desværre er kommunerne låst. Nogle kommuner har ikke råd til at investere i deres infrastruktur. Andre kommuner har råd, men må ikke på grund af de økonomiske rammer, der ligger i kommuneaftalen mellem Regeringen og KL.  

Foreningen af Rådgivende Ingeniørers forslag til, hvordan de kommunale veje og broer kan blive fri for huller og mere sikre, lyder. 

”Anlægsloftet skal hæves til vejvedligehold i en periode, så efterslæbet kan indhentes. Men det skal være et løft der er betinget af at kommunerne leverer en styrket indsats på vedligehold Kommunerne skal udarbejde en vedligeholdelsesplan for  for at få lov til at få andel i et løft i anlægsrammen. Når efterslæbet er indhentet, vil det være billigere for kommunerne er opretholde en god tilstand. For de kommuner, hvor det handler om finansiering og ikke begrænsninger ift. anlægsloftet, skal der tilbydes mere gunstige lånerammer,” siger Henrik Garver. 

De kommunale veje og broer får i FRI’s 'State of The Nation 2024', en tilstandskarakter på 3,0, hvorimod de statslige veje og broer får karakteren 4,5.

Mens de statslige veje og broer har en rigtig god tilstand, så har de kommunale veje og broer fortsat et stykke på til karakteren 4.

4 anses for at være god tilstandskarakter, hvor man undgår store ekstraudgifter til akut vedligehold.  

Om State of the Nation 2024 undersøgelsen 

FRI’s 'State of the Nation 2024 Transportinfrastruktur' er en del af en serie rapporter, der hver fjerde år tager temperaturen på den kritiske danske infrastruktur i relation til energi, vand, transport og offentlige bygninger.

Energi- og Klimarapporten udkom i marts og rapporten om Transportinfrastruktur udkommer mandag d. 13. maj. De efterfølgende to rapporter i seriens 2024-udgave udkommer senere i 2024.

State of the Nation 2024 Transportinfrastruktur er udarbejdet på forlæg fra Rambøll Danmark A/S og med bidrag fra Artelia A/S, COWI A/S, NIRAS A/S, SYSTRA Danmark A/S og WSP Danmark A/S.