Selskab forklarer: Derfor bliver det affald, borgerne har sorteret, blandet sammen i skraldebilen

Generelle nyheder

23/9/23 | 10:43

Arkivbillede. Foto: Shutterstock
Arkivbillede. Foto: Shutterstock

Skrevet af J. Bøgen

Den nye affaldssortering er ved at blive rullet ud, men afhentningen har skabt stor undren blandt nogle borgere.

Efter sommerferien lød det officielle startskud i Aarhus til den nye affaldssortering i ti fraktioner, som lige nu rulles ud til aarhusianerne frem til det nye år.

I en periode frem til december udrulles den nye ordning løbende, og der vil derfor være kunder, der har fået nye beholdere og sorterer efter den nye ordning, og kunder, der endnu ikke har fået nye beholdere og dermed sorterer efter den gamle ordning.

Er man kommet i gang med at sortere efter den nye ordning, er der imidlertid nogle kunder, der uden tvivl har undret sig over, at beholderen med genanvendeligt affald i form af glas/metal i det ene rum og plast, mad- og drikkekartoner i det andet rum tømmes i skraldebilen sammen - altså så det bliver blandet sammen.

Selvom det måske lyder skørt, forsikrer Kredsløb, der står for den nye affaldssortering i Aarhus, at affaldet i sidste ende sorteres præcis, som det skal, og at det kun vil opleves i en kort periode.

”Aarhusianerne har generelt taget rigtig godt imod sorteringen og gør sig umage for at sortere korrekt. Derfor har jeg fuld forståelse for, at det kan virke modstridende at sortere, når to af rummene efterfølgende blandes sammen. Det drejer sig dog kun om en kort periode hvor nogle kunder, vil opleve en sammenblanding, og i de tilfælde, sørger vi for, at affaldet eftersorteres, præcis som det skal,” forsikrer Lars Banke, der er chef for genbrug i Kredsløb.

Fyldte biler og færre kørsler

Alternativet ville være, at bilerne skulle køre halvfyldte og flere gange, hvilket er dyrere. Samtidig var det målet, at kunderne skulle opleve en simpel og smidig overgang, hvor de blot skulle begynde at sortere mere, når de fik de nye beholdere.

Derfor har man valgt en midlertidig løsning, hvor bilerne fyldes op og kører færre gange, mens affaldet eftersorteres på behandlingsanlægget.

"Det afgørende er, at vi får det genanvendelige affald, som nu også inkluderer blød plast og mad- og drikkekartoner ud af restaffaldet og ned i beholderen til genanvendeligt affald. Så kan vi nemlig sortere det fra hinanden igen - det ville vi ikke kunne, hvis det var havnet i restaffald," siger Lars Banke.

I de tilfælde, hvor det genanvendelige affald eftersorteres, sker det manuelt på behandlingsanlægget, hvor der i denne periode er afsat ekstra hænder til at sikre samme sorteringskvalitet.

Lars Banke beklager desuden, at Kredsløb ikke har været tydelige nok i deres kommunikation om, at sammenblanding af affaldet ville kunne finde sted i den første fase af den nye affaldssortering.