Sankthans uden bål: solskinsvejret giver risiko for afbrændingsforbud

Generelle nyheder

04/6/23 | 10:56

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af Kathrine Frich

Der er kun 20 dage til Sankthansaften.

I sommeren 2018 oplevede Danmark meget tørt vejr. Det år var juni en historisk varm måned, der slog mange varmerekorder. 

I år har maj også være meget tør. Faktisk har det været den sjettetørreste måned i Danmark i de sidste 149 år. 

Det skriver tv2nord

Der er stadig ingen udsigt til regn, og det kan betyde, at vi får en sankt hans aften uden bål. 

Der er tyve dage til sankthans, og selvom der endnu ikke er udstedt afbrændingsforbud i Danmark vil det tørre vejr forøge risikoen for naturbrande og dermed også risikoen for at et afbrændingsforbud kan blive udstedt. 

Følg med her

I Danmark kan man følge med i afbrændingsforbud og brandfaren på brandfare.dk

Lige nu vurderes brandfaren til at være moderat til høj i Danmark, men hvis det varme vejr fortsætter, kan vi meget vel skulle fejre sankthansaften uden bål.

Uanset hvad er det en god idé at følge nogle gængse råd, når det bliver tid til at fejre sankthans. 

Anbefalede afstande

Beredskabsstyrelsen anbefaler, at bål placeres med passende afstand til bygninger og omgivelser. De anbefalede afstande for sankthansbål er:

  • 30 meter fra bygninger med hårdt tag – afstanden fordobles i vindens retning ved jævn og frisk vind

  • 60 meter fra letantændelige markafgrøder

  • 200 meter fra letantændeligt tag (stråtækte huse og lign.), nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer eller anden letantændelig vegetation samt oplag af brandfarlige, brandnærende, eksplosive eller letantændelige stoffer

Er der tale om hård vind (10,8-13,8 m/sek.) eller højere vindhastigheder, er det forbudt at tænde bål, med mindre kommunen har givet tilladelse. I perioder med tørke kan de enkelte kommuner desuden indføre afbrændingsforbud. Undersøg altid hvad der gælder i din kommune og tjek brandfare.dk for om der er indført et afbrændingsforbud.

Fem gode råd

Udover at placere bålet med omtanke anbefales det, at du tager en række forholdsregler for at reducere risikoen for ulykker: 

  • Brug aldrig brandfarlige væsker, når du tænder bålet

  • Hold øje med bålet og forlad det først, når ild og gløder er helt slukket - hæld gerne vand på

  • Sørg for at have rigeligt med vand i nærheden

  • Vær særligt opmærksom på børn og dyr i nærheden af bålet

  • Hvis det er meget tørt eller blæser kraftigt, så lad være med at tænde bålet