Overlæge: Vi udskriver psykisk syge for tidligt

Generelle nyheder

17/07/2022

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af Kathrine Frich

Flere psykiatriske patienter udskrives for tidligt

Rigtig mange af landets psykiatriske patienter bliver sendt hjem, selvom de stadig har det dårligt

Det skriver TV2 Lorry

Overlæger fortæller om prikkerunder

To overlæger far psykiatrien står nu frem og fortæller om en ugentlig prikkerunde, hvor man udskriver patienter før de er færdigbehandlet. Det gør man for at have plads til akutte patienter. Det kan dog have store konsekvenser at patienterne bliver udskrevet før de er raske.

Christian Legind, der er overlæge på Psykiatrisk Center København har sammen med Mikkel Rasmussen, der er overlæge i den akutte psykiatri, valgt at fortælle om denne praksis. De mener at det skyldes mangle på sengepladser og personale.

Begge læger sidder også i bestyrelsen af Dansk Psykiatrisk Selskab.

"En prikkerunde er, når man nærmer sig weekenden og kan se, at der ikke er mange pladser tilbage på hospitalet. Så må man finde ud af, hvem der er mindst dårlige, og udskrive dem," siger Mikkel Rasmussen, der også være været regionsrådsmedlem i Region Midt for Psykiatri-Listen og overlæge på psykiatriske afdelinger både i Aarhus og Vejle.

Udskriver syge patienter

Det er ikke første gang at personale i psykiatrien råber op om problemer og mangel på ressourcer. Debatten har dog taget fart efter skyderiet i Fields, hvor det er kommet frem at den formodede gerningsmand som "kendt af psykiatrien" i forvejen.

Christian Legind fortæller hvordan der ofte er for mange patienter på afdelingen og at overlæger overalt i landet derfor skal sørge for at udskrive patienter, og åbne senge op på de lukkede afdelinger til weekenderne, hvor der ofte kommer flere indlæggelser.

"Det kan godt være med hjertet i halsen, fordi de ofte stadig er rigtigt dårlige, og vi ønsker selvfølgelig ikke, at de bliver genindlagt. Men det gør de i mange tilfælde," siger han.

Flere undersøgelser fra Sundhedsdatastyrelsen viser at hele 23% af udskrevne patienter ender som genindlagte i løbet af 30 dage.

Christian Legind tror på at det skyldes at patienterne bliver udskrevet for tidligt.

"Vi sender i forvejen folk så tidligt hjem, som det er muligt. Men nu er vi nødt til at sende dem tidligere og tidligere hjem, mens vi endda er usikre på, om de er i stand til at klare sig selv. Det er et klart problem,"

Lægeforeningen foretog i juni en undersøgelse, der viste at 56% af alle psykiatrilæger ugentligt eller dagligt udskriver patienter, som de professionelt har vurderet burde forblive indlagt.

Øger selvmordsrisiko

Christian Legind mener at grænsen for indlæggelse rykker sig den forkerte vej.

"Patienterne på lukkede afdelinger er mere syge i dag, hvilket også betyder, at de patienter, der førhen var på lukkede afdelinger, nu er på åbne afdelinger. Derfor har grænsen for indlæggelse rykket sig," siger han.

Effekten af den rykkede grænse er at vi kan se flere sager om vold grundet ubehandlede lidelser.

"Det kan være meget alvorlige og heldigvis sjældne tilfælde med drab, men hyppigere overfald og trusler. Det ser vi også i samfundet. En væsentlig del kan forebygges, hvis man har tilstrækkelige ressourcer både til indlæggelse og ambulant behandling," siger Christian Legind.

Han peger dog på at det kan være lige så stor en risiko for patienterne der udskrives. Der er nemlig en øget risiko for selvmord for psykiatriske patienter.

Patienter i psykiatrien har i forvejen 20 gange højere risiko for selvmord, men lige efter udskrivelse ligger risikoen på 200 gange højere.

"Så udskrivelse for tidligt vil jeg mene øger risikoen for selvmord yderligere," siger han.