Nye regler for banko og lotteri: Foreninger jubler

Generelle nyheder

20/03/2024

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af J. Bøgen

Førhen har for eksempel bankoforeninger været på kant med loven - uden at ville det.

Regeringen og alle Folketingets partier har netop indgået en aftale, der skal give foreningslivet i Danmark de bedste rammer for at sikre stærke fællesskaber og for at binde danskerne sammen i lokalsamfundene gennem mulighederne for at spille banko.  

”Banko er en god dansk tradition, som giver mulighed for at skabe vigtige fællesskaber og samle ind til gode formål. Derfor er jeg glad for, at vi med aftalen sikrer enklere og mere tidsvarende regler for de foreninger og organisationer, der arrangerer banko. Vi har fundet en model, der i høj grad understøtter de mange bankospil og lotterier, der afholdes i dag. Aftalen sikrer gode rammer for bankospil i Danmark, og at flere penge går til gode formål lokalt. Det er jeg glad for”, siger skatteminister Jeppe Bruus.Foreninger jubler: Nu kommer der

De nuværende regler betyder, at flere bankoforeninger er på kant med loven, fordi de ikke i tilstrækkelig grad har donation til det gode formål i centrum.

Samtidig har mange foreninger og hjælpeorganisationer mv. i dag begrænsede muligheder for at afholde lotterier på den måde, som de gerne vil.

Det ændrer aftalen på med enklere regler for lotterier og banko. Med aftalen indføres der tre former for lotteri som undtagelse til det monopol, som gælder for lotteri i Danmark:

1) lotteri under en bagatelgrænse

2) almennyttigt lotteri

3) bankospil på det liberaliserede marked

Centrale elementer i aftalen

Indførelse af bagatelgrænse - under 15.000 kr.

Ingen krav til arrangør, formål, udbud eller overskud. Intet tilsyn.

Det kunne fx være en skoleklasse, der samler ind til en lejrtur.

15.000 til 200.000 kr.

Krav om donation af hele overskuddet til et almennyttigt formål. Gælder kun for frivillige foreninger og offentligt støttede enheder.

Det kunne fx være en spejderklub eller et aktivitetscenter.

15.000 til 5 mio. kr.

Krav om donation af hele overskuddet (minimum 15 pct. af salgssummen for foreninger og minimum 35 pct. for andre) til et almennyttigt formål. Det kunne fx være idrætsforening og en indsamlingsorganisation.

5 mio. til 100 mio. kr.

Krav om donation af hele overskuddet (minimum 35 procent af salgssummen) til et almennyttigt formål.

Bankoforeninger jubler

Bankospillet er for mange danskere en vigtig social aktivitet. Det gøres derfor også muligt for bankoforeninger at udbyde banko uden krav om at skulle donere til almennyttige formål.

De vil derimod skulle leve op til reglerne for det øvrige liberaliserede spilmarked uden krav om donation til almennyttige formål og med betaling af spilafgift.

”Danske Seniorer mener, at bankoaftalen respekterer og støtter seniorforeningers muligheder for at spille banko som en social aktivitet i foreningerne. Vi er glade for, at der er kommet en aftale med klare og fornuftige regler for foreningerne, så de ved, hvad de kan og må”, siger Katrine Lester, direktør i Danske Seniorer.